Späť na zoznam
Senior financial controller

Senior financial controller

Pre nášho klienta, medzinárodnú výrobnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti výroby konštrukčných prvkov pre automobilový priemysel hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Senior financial controller.

Popis práce

 • Analýza a interpretácia finančných ukazovateľov spoločnosti
 • Príprava forecastov, budgeting
 • Plánovanie, vypracovávanie analýz jednotlivých druhov výdavkov, kontrola nákladov spoločnosti
 • Analýza odchýlok, príprava odporúčaní pre manažment
 • Príprava finančných analýz
 • Prezentácie strategických reportov manažmentu
 • Participácia v procese mesačnej/kvartálnej/ročnej uzávierky
 • Pravidelná účasť na auditoch
 • Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti
 • Pravidelný reporting

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené stredoškolské alebo vysokoľkolské vzdelanie v oblasti ekonómie
 • predchádzajúca skúsenosť v oblasti controllingu min. 3 roky
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka min. na úrovni B2
 • pokročilá znalosť MS Excel
 • dobrá orientácia v číslach
 • koncepčné a analytické myslenie
 • precíznosť s orientáciou na detail
 • samostatnosť, ale aj schopnosť pracovať v tíme
 • chuť sa učiť nové veci a profesijne rásť
 • znalosť SAP výhodou

Ponúkané benefity

 • budete pracovať pre stabilnú a prosperujúcu spoločnosť
 • po splnení kritérií Vám bude vyplatený mesačný výkonnostný bonus do výšky 80 €/mesiac
  1. plat podľa podmienok v kolektívnej zmluve
 • bude Vám vyplatená energetická kompenzácia v sume 30 €/mesačne
 • po skúšobnej dobe Vám spoločnosť prispeje na doplnkové dôchodkové sporenie 3% z hrubej mzdy
 • stravovanie vo vlastnej jedálni spoločnosti za 0,86 €- príspevok 10 € mesačne na benefit kartu
 • možnosť sa naďalej vzdelávať a rozvíjať v rámci ponuky interného, ako aj externého vzdelávania
 • príspevok pri narodení dieťaťa, pri svadbe, športové aktivity, vernostný program pre zamestnancov podľa odpracovaných rokov, atď.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je medzinárodná výrobná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby konštrukčných prvkov pre automobilový priemysel.

Lokalita
okres Malacky
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 2.500€ brutto fix mesačne v závislosti od skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.