Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /data/c/9/c93b3ec0-dda6-4339-890e-0c167f4c7b7b/probs.sk/web/wp-content/themes/probs/single-recru_offer.php on line 29
Späť na zoznam
Senior Office Manager

Senior Office Manager

For our client - an production company, we are looking for experienced candidate for the position of Senior Office Manager. Successfull candidate should have strong organizational and time-management skills and to be very good in English.

Popis práce

 • Organizing/rescheduling requested internal & external meetings
 • Communication with attendees, sending outlook invitation and meeting room booking
 • Welcomes guests and customers by greeting them, in person or on the telephone; answering or  directing inquiries
 • Management of calendar & meetings of chief executive officer and active support during working days
 • Undertaking the tasks of receiving calls, take messages and routing correspondence
 • Organization of meetings; business trips; itinerary, logistics and accommodation
 • Responsibility for expenses accounting; business trip expenses, monthly business related expenses, car  fleet accounting
 • Prepares reports and presentations for meeting by collecting and analyzing information
 • Maintains office supplies inventory by checking stock to determine inventory level; anticipating needed  supplies; evaluating new office products; placing and expediting orders for supplies; verifying receipt of  supplies.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • English language – advanced level (B2 - C1)
 • High level verbal and written communications skills
 • Strong organizational and time-management skills
 • Personal drive, positive and proactive approach
 • Ability to multitask and prioritize daily workload
 • Discretion and reliability

Ponúkané benefity

 • Dynamic and professional team
 • Professional growth
 • International company and environment
 • Multicultural communication possibilities
 • Team buildings and other company events
 • Motivating salary

Pre koho budete pracovať?

Our client is an production company.

Lokalita
okres Banská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
up to 1.500€ gross monthly depends on professional experience
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.