Späť na zoznam
Senior System Engineer High Voltage

Senior System Engineer High Voltage

For our client - a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste, we are looking for an experienced Senior System Engineer High Voltage.

Job description responsibilities and duties

 • Development of protection systems within budget limits
 • Efficient preparation of technical specifications for components and systems, technical evaluation of bids and joint selection of suppliers
 • Responsible for the timely ordering of his/her systems
 • Leading discussions and technical meetings with the client and other sub-suppliers
 • Dealing with Distribution Network Operators in regard to protection overlapping and interfaces
 • Supervision of suppliers throughout the whole project implementation phase (including documentation):
 • If necessary, carrying out pre-inspection meeting or kick-off (with PPM)
 • Checking the documentation of suppliers (design documents, engineering documents, interface specifications, information on construction)
 • Review and approval of the Q-plans and incorporating customer requirements into QMS
 • Performing or arranging factory tests
 • Quality control on construction site and arranging assembly inspections
 • Preparing/defending of claims with technical project manager
 • Monitoring removal of non-conformities by suppliers
 • Cross-system interface coordination with the technical project management and third parties, in particular clarifying the interfaces with other lots
 • Active collaboration with the plant design (installation of components, pipe routing) and electrical and control supervisor
 • Regulatory compliance with respect to the lot he/she is in charge of
 • Close cooperation and exchange of experience (feedback from project) with product managers
 • Taking care of the assigned subject areas as product manager
 • Training and technical support for internal employees

Requirements for the employee

 • 10 years of experience - Electrical Engineering
 • Excellent product knowledge for protection devices used in HV- and MV-switchgears
 • Proven skills in engineering of protection concepts of HV-, MV, LV-systems, and generator units
 • Experience in integration of protection devices to a higher ECS (electrical control system) with focus on different interface protocols, e.g. IEC 61850
 • High degree of autonomy in the management/development of different (sometimes complex) systems
 • Good knowledge of project work with different project disciplines
 • Experience of co-operation with and evaluation of suppliers
 • Persuades counterpart, even in controversial discussions
 • Can clarify routine ambiguities through factual discussions
 • Uses experience when applying standard methods, in order to solve challenging problems
 • Chooses solutions and provides these to relevant interface partner
 • Takes decisions independently and in a timely manner within predetermined limits
 • Good cost awareness
 • High degree of understanding of quality assurance
 • Knowledge of CAE Tools (Comos etc.)
 • Project Management knowledge

Employee perks, benefits

 • Employment contract for an indefinite period
 • + 13th Salary
 • Financial reward for working anniversaries
 • Flexible working time (core time 9-3:30)
 • Home Office possible 2 days a week
 • Extra days of leave (+1 day after the first, third and fifth year of service)
 • Extra days of leave for special personal events (e.g., wedding, graduation etc.)
 • Travel allowance
 • Modern infrastructure
 • Free drinking regime (coffee)
 • Recreation allowance
 • Multisport card
 • The third pillar of the pension scheme
 • Support for professional and career growth, education and training
 • Supportive and team-oriented working environment

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Place of work
Bratislava or Levice
Contract type
Full-time,Trade licence
Start date
ASAP
Wage (gross)
from 3.500€ Monthly Gross Salary is offered. Salary can be adjusted higher considering the seniority of the applicant.
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.