Späť na zoznam
Servisný technik pre vzduchotechniku a chladenie

Servisný technik pre vzduchotechniku a chladenie

Pre nášho klienta, nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti energetiky hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Servisného technika pre vzduchotechniku a chladenie.

Popis práce

  • servis a opravy chladiacich a vzduchotechnických systémov,
  • posudzovanie závad a porúch v záručnej a mimozáručnej dobe,
  • odstraňovanie a riešenie porúch na zariadení,
  • pravidelná preventívna údržba zariadení,
  • výkon kontroly úniku F-plynov,
  • účasť na servisných školeniach

Predpoklady úspešného kandidáta

- technické alebo elektrotechnické vzdelanie
- minimálne 2 ročná prax v oblasti chladenia/ vzduchotechniky je nevyhnutnou podmienkou
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, F-plyny
- osvedčenie o skúške spájkovača
- osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti § 22 podmienkou
- základy anglického jazyka výhodou (schopnosť orientovať sa v technickej dokumentácii)
- znalosť práce s PC
- manuálna zručnosť
- samostatnosť, zodpovednosť
- komunikatívnosť

Ponúkané benefity

- stabilná práca v nadnárodnej spoločnosti
- zaujímavé finančné ohodnotenie
- balík finančných aj nefinančných benefitov pre zamestnancov
- priateľský kolektív
- možnosť odborného vzdelávania

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.800€ až 2.000€ v závislosti od skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.