Späť na zoznam
Software Team Projectmanager

Software Team Projectmanager

Máte skúsenosti s plánovaním a riadením softvérových tímov? Máme pre vás zaujímavú pracovnú ponuku v novom tíme.

Popis práce

 • zodpovednosti za projekty zákazníka súvisiacej s technickým riadením programátorov,
 • zapracovanie špecifikácií zákazníka do softvérových konceptov,
 • vytváranie a sledovanie pracovných balíkov pre softvérový tím špecifických pre projekt,
 • technický manažment softvérových tímov pri koncepcii, presadzovaní a uvádzaní komplexných montážnych a výrobných liniek do prevádzky,
 • úzka spolupráca s medzinárodnými projektovými tímami,
 • vytváranie pravidelných správ o stave a progrese v oblasti softvéru,
 • koordinácia softvérových tém v internom projektovom tíme a so zákazníkom,
 • aktualizácia a príprava flow chartov,
 • v prípade nutnosti vykonať potrebné zmeny v PLC (Beckhoff TwinCAT 3.1) a HMI pri danom projekte.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • skúsenosti s plánovaním a riadením softvérových tímov v medzinárodnom obchode s projektmi,
 • záujem o agilné vývojové metódy ako SCRUM,
 • JIRA, Git, Siemens – TIA portal, Beckhoff – Twincat, SCADA znalosti sú výhodou,
 • programovanie PLC, HMI, bezpečnosť strojov, MES znalosť výhodou,
 • vynikajúca schopnosť tímovej práce a nadšenie pre inovatívne technológie,
 • samostatný štruktúrovaný spôsob práce s vysokou mierou vlastnej zodpovednosti,
 • veľmi dobré a praktické znalosti anglického jazyka,
 • ochota cestovať do zahraničia.

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej zahraničnej spoločnosti,
 • možnosť profesionálneho rastu,
 • možnosť práce v oblasti hi-tech,
 • príjemné pracovné prostredie,
 • 13-ty plat,
 • možnosť kariérneho rozvoja a vzdelávania, 
 • firemné akcie,
 • ďalšie finančné aj nefinančné benefity.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Trenčiansky kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 2.200€ brutto mesačne + VZ + 13. plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.