Späť na zoznam
Špecialista plánovania objednávok

Špecialista plánovania objednávok

Máš skúsenosti s centrálnym objednávaním tovaru pre obchodné siete? Pre nášho klienta, obchodnú sieť, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu ŠPECIALISTA PLÁNOVANIA OBJEDNÁVOK.

Popis práce

 • zabezpečenie efektívneho logistického toku sortimentu s hlavným zameraním na centrálny sklad
 • samostatné vytváranie objednávok podľa požiadaviek predajní na základe vývoja zásob s prihliadnutím na čerstvosť/spotrebu potravín
 • kontrola logistických procesov, ich vecných aj formálnych náležitostí
 • operatívne riešenia problémov procesu dodávok sortimentu, denná komunikácia s logistickým providerom, skladom (platformou) a dodávateľmi
 • interná komunikácia s predajňami a ostatnými oddeleniami v rámci spoločnosti a kontrolu služieb a fakturácie providera

Predpoklady úspešného kandidáta

Skúsenosti z pozícií z odvetvia logistiky, najlepšie čerstvých potravín – z hľadiska čerstvosti zásob je dôležité prihliadať na množstvo naskladneného

 • Skúsenosti so samostatnou tvorbou objednávok v odvetví potravín
 • Znalosti zo skladového hospodárstva
 • Práca s PC na pokročilej úrovni - MS Office (Outlook, Excel, Word, SAP výhodou) – bude denne pracovať s viacerými systémami, excelom s množstvom dát o sortimente
 • Komunikatívna a aktívna osobnosť
 • Dôslednosť a starostlivosť
 • Časová flexibilita
 • Znalosť anglického jazyka - schopnosť komunikovať s dodávateľmi mailom

Ponúkané benefity

 • Pracovný pomer na dobu neurčitú
 • Vstupné zaškolenie, možnosť bezplatného elektronického vzdelávania a možnosť profesijného i osobného rastu
 • Až 5 dní voľna nad rámec zákona
 • Možnosť získať MULITI Sport kartu
 • 5%-tný spätný bonus za každý nákup
 • Stravovanie vo firemnej reštaurácii
 • Príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri svadbe
 • Garantovaná odmena pri pracovných výročiach
 • Organizované Vianočné večierky, Deň detí, Mikuláš, Teambuilding...

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je sieť obchodov - potraviny.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.200€ brutto a viac v závislosti od profesijných skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.