Späť na zoznam
Špecialista riadenia stavebných projektov

Špecialista riadenia stavebných projektov

Pre nášho klienta hľadáme nového kolegu, ktorý by mal na starosti riadenie stavebných projektov.

Popis práce

POZÍCIA VHODNÁ AJ PRE JUNIORA V DANEJ OBLASTI

 • Spolupráca s projektantom a architektom na príprave projektov,
 • Zabezpečenie technickej dokumentácie pre potreby štátnej inšpekcie a kontroly,
 • Príprava a riadenie výberových konaní v súlade s platnými procedúrami,
 • Zodpovednosť za prípravu a evidenciu objednávok, faktúr a zmlúv,
 • Účasť na kontrolných dňoch investičných projektov a ich vedenie,
 • Príprava realizačných harmonogramov prác investičných projektov,
 • Konzultácie s orgánmi a verejnými inštitúciami, ktorých sa týka proces výstavby,
 • Preberanie stavieb po ukončení výstavby od dodávateľov, fyzická kontrola odstránenie vád a nedorobkov,
 • Aktívna komunikácia s interným právnym oddelením.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • aspoň 2 ročná prax na obdobnej pozícii - riadenie stavebných projektov, pozícia vhodná aj pre JUNIORA v danej oblasti
 • dobre rozvinuté komunikačné a vyjednávacie zručnosti
 • schopnosť plánovať a stanovovať priority
 • proaktivita, ambicióznosť
 • ochota cestovať - služobné cesty po SR
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni - B1, B2

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti
 • firemný mobil, notebook a automobil
 • 5 dní dovolenky navyše
 • zaujímavý sociálny program pre zamestnancov
 • balík finančných a nefinančných benefitov
 • pracovná zmluva na dobu neurčitú hneď pri nástupe

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná obchodná spoločnosť.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.700€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.