Späť na zoznam
Správca informačného systému

Správca informačného systému

Máte skúsenosti so správou informačného systému a ste otvorený/á novým možnostiam? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • zodpovednosť za správu a optimalizáciu podnikového informačného systému,
 • strategické využitie informačného systému pre výrobu,
 • architektúra databázy informačného systému a jej optimalizácia,
 • zodpovednosť za administráciu informačného systému,
 • zodpovednosť za inštaláciu, aktualizácie a funkčnosť informačného systému,
 • komunikácia s užívateľmi informačného systému,
 • zodpovednosť za konfiguráciu informačného systému pre jednotlivých užívateľov a skupiny,
 • zodpovednosť za správu databázy a dohľad nad importom dát z konštrukčného softvéru KLAES,
 • príležitostne programovanie a scriptovanie v informačnom systéme,
 • dohľad nad vývojom a programovaním aplikácií na základe požiadaviek firmy,
 • samostatné riešenie úloh a koordinácia všetkých činností vo vnútri systému.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimálne 5 rokov skúsenosť na pozícii správca podnikového systému, výhodou je skúsenosť so systémom ABRA a vo výrobnej spoločnosti,
 • skúsenosti s riadením a testovaním prevádzkyschopnosti systému,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • tímový hráč,
 • zodpovednosť a precíznosť.

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • notebook, mobilný telefón,
 • motivujúce bonusy k fixnému platu.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
2 000€ brutto, mzda uvedená vrátane variabilných zložiek: 300€ (brutto) variabilná zložka osobné ohodnotenie, 200€ (brutto) variabilná zložka za splnenie firemných cieľov
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.