Späť na zoznam
Správca podnikového informačného systému

Správca podnikového informačného systému

Máte skúsenosť správou podnikového informačného systému napr. SAP, Oracle a dohovoríte sa nemecky? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • údržba a ďalší vývoj existujúceho ERP systému v spolupráci s ďalšími členmi tímu,
 • dokumentácia a eliminácia systémových chýb v spolupráci s jednotlivými oddeleniami a výrobcami softvéru,
 • stanovenie potrieb, testovanie a implementácia optimalizácií do systému v spolupráci s inými oddeleniami, ERP tímom a výrobcami softvéru,
 • účasť na implementácii aktualizácií a zmien podľa potrieb firmy,
 • organizácia a implementácia testov integrácie systému,
 • dokumentácia procesov a tvorba pracovných postupov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • min. 3 ročná prax na podobnej pozícií a skúseností s ERP systémami napr. SAP, Oracle,
 • komunikácia v nemeckom jazyku na dennej báze,
 • dobré riadiace, silné organizačné a prezentačné schopnosti,
 • spoľahlivosť, inovatívnosť, schopnosť hľadať riešenia,
 • všeobecné znalosti z oblasti logistiky a výroby sú vítané,
 • odolnosť voči stresu.

Ponúkané benefity

 • stabilné pracovné prostredie v renomovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 • zabezpečený adaptačný proces,
 • adekvátne platové ohodnotenie,
 • moderné pracovné prostredie,
 • moderné fitness centrum pre zamestnancov priamo vo firme, masáže,
 • jazykové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,
 • letný „Family Day“ aj pre rodinných príslušníkov a ďalšie benefity.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo dohodou
Mzda
od 2.000€ + 20% prémie
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.