Späť na zoznam
Strategický nákupca

Strategický nákupca

Pre nášho klienta hľadáme šikovného kandidáta na pozíciu Strategický nákupca.

Popis práce

 • podieľať sa na vývoji nových produktov a technológií,
 • zodpovednosť za zabezpečenie a výber dodávateľov, vyjednávanie o nákladoch a podmienkach, ako aj uzatváranie zmlúv,
 • plánovať ceny materiálov a počiatočné objednávky na nákup zostáv/dielov a vytváranie dohody o plánovaní,
 • zodpovednosť zabezpečovania údržby údajov a dokumentov, ako aj funkcie riadenia zmien v procese riadenia technických zmien v projektoch.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium technického alebo obchodného zamerania,
 • odborné skúsenosti s prácou v SAP a MS-Office,
 • viesť rokovania v slovenskom a anglickom jazyku,
 • analytické a flexibilné myslenie, asertivita a komunikačné schopnosti, tímový hráč.

Ponúkané benefity

 • okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch,
 • práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office,
 • finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky,
 • príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku,
 • spoločenské akcie, teambuildingy,
 • dovolenka navyše 5 dní,
 • zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne,
 • príspevok na III. pilier DDS.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Na výber: Trenčín, Skalica, Senica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.700€, (polročné bonusy vo výške mesačného platu, pri naplnených cieľoch)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.