Späť na zoznam
Strategický nákupca

Strategický nákupca

Pre nášho klienta, výrobnú strojársku spoločnosť z Michaloviec, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Strategický nákupca.

Popis práce

 • hľadanie možných úspor pri súčasných dodávateľoch direct materiálu a služieb,
 • príprava výberových konaní a tendrov pre direct, indirect materiály,
 • príprava a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi, samostatné vedenie obchodných jednaní o dodacích podmienkach a cenách,
 • pravidelné návštevy u dodávateľov (EU) za účelom sourcingu a auditov u nových a súčasných dodávateľov,
 • výber dodávateľov za účasti R&D oddelenia pri nových projektoch,
 • zodpovednosť za ročné hodnotenie dodávateľov,
 • zodpovednosť za procesy ROHS, REACH,
 • support oddelenia DISPO pri opakovaných problémoch s dodávkami materiálu,
 • komunikácia s ostatnými oddeleniami v rámci firmy,
 • spolupodieľanie sa na tvorbe a plnení stratégie nákupu spoločnosti,
 • mesačný reporting manaregovi oddelenia.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax a skúsenosti v technickom nákupe vo výrobnej spoločnosti min. 2 roky - PODMIENKA,
 • vysokoškolské ekonomické, alebo technické vzdelanie,
 • skúsenosti s technickým nákupom, znalosť čítania technických výkresov - PODMIENKA,
 • vedomosti z oblasti nákupu hutných materiálov, elektrotechnických komponentov, služieb a technológií,
 • prax s auditovaním dodávateľov a samostatným vedením obchodných rokovaní,
 • ochota cestovať v rámci EU,
 • plynulá znalosť anglického jazyka - PODMIENKA - vedenie obchodných rokovaní,
 • znalosť nemeckého jazyka je veľkou výhodou,
 • vodičský preukaz - PODMIENKA - aktívny vodič,
 • odolnosť voči stresu,
 • samostatnosť.

Ponúkané benefity

 • stabilné pracovné prostredie v renomovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 • zabezpečený adaptačný proces,
 • adekvátne platové ohodnotenie,
 • moderné pracovné prostredie,
 • fitness centrum a masáže pre zamestnancov priamo vo firme,
 • jazykové kurzy a školenia hradené zamestnávateľom,
 • letný „Family Day“ aj pre rodinných príslušníkov.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná strojárska spoločnosť z Michaloviec.

Lokalita
Michalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.500€ + 20% mesačný bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.