Späť na zoznam
Supervízor call centra - nemecký jazyk

Supervízor call centra - nemecký jazyk

Máte niekoľkoročnú prax na pozícii Supervízora call centra a ste otvorený/á pre nové príležitosti? Máte písomný a hovorený prejav v nemeckom jazyku na veľmi dobrej úrovni? Máme pre Vás zaujímavú pracovnú príležitosť.

Popis práce

 • príprava, dozor, úspešná prevádzka a realizácia inbound a outbound kampaní
 • manažment problémov v zákazníckom servise, plnenie úloh vybavovania reklamácií, efektívna podpora práce operátorov
 • zabezpečenie, aby sa práca vykonávala v súlade s pracovnými postupmi
 • vykonávanie úloh operatívneho riadenia (napr. zabezpečenie toku informácií)
 • školenia, training, profesionálny rozvoj operátorov, školenia kampaní, individuálne a skupinové povzbudzovanie, spätná väzba
 • vykonávanie úloh dohľadu súvisiacich so zabezpečením kvality (napr. počúvanie rozhovorov, ich vyhodnocovanie)
 • vypracovanie návrhov na zlepšenie predajných výsledkov
 • profesionálne zapojenie do výberu a integrácie zamestnancov
 • vykonávanie administratívnych úloh v systéme riadenia kampaní
 • správa databázy
 • reporting, hodnotenie výkonu
 • spolupráca s kolegami, v prípade potreby externými partnermi, aktívna účasť na interných stretnutiach
 • vykonávanie ďalších administratívnych úloh

Predpoklady úspešného kandidáta

 • 3-5 rokov relevantnej odbornej praxe (Call centrum / Zákaznícky servis a telemarketing)
 • stredne pokročilá aktívna nemčina (písomne, ústne) - úroveň minimálne B2
 • znalosť anglického jazyka je výhoda
 • vynikajúce komunikačné schopnosti a schopnosti riešiť problémy
 • logické myslenie
 • orientácia na výsledky, odhodlanie
 • empatická, trpezlivá, otvorená osobnosť; sebavedomá
 • primeraná úroveň znalosti MS Office (Excel, Word, PowerPoint atď.)

Ponúkané benefity

 • práca v medzinárodnej spoločnosti
 • stabilný a spoľahlivý zamestnávateľ
 • dlhodobá pracovná perspektíva
 • možnosť kariérneho rastu
 • motivujúce mesačné provízie podľa výkonu call centra

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná biotechnologická firma.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
1500€ brutto fix mesačne + min. 500€ mesačné provízie (v závislosti od výkonu)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.