Späť na zoznam
Supervízor zákazníckeho oddelenia vo výrobnej spoločnosti

Supervízor zákazníckeho oddelenia vo výrobnej spoločnosti

Pre nášho klienta, nadnárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme skúseného Supervízora zákazníckeho oddelenia (Zastupovanie počas materskej dovolenky)

Popis práce

  •  Vedie skupinu zamestnancov zákazníckeho servisu a importu.
  • Dohliada na prácu celého tímu.
  • Zaisťuje efektíne poskytovanie služieb zákazníkom a udržiava vzťahy s kľúčovými zákazníkmi.
  • Prispieva k zvyšovaniu miery spokojnosti zákazníkov v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti.
  • Pravidelne spolupracuje s pracovníkmi predaja (Sales Representatives). 
  • Podieľa sa na vývoji a aktualizácii ERP systému za zverenú oblasť.

Predpoklady úspešného kandidáta

- Minimálne 3 ročné skúsenosti na pozícii Supervízora/Vedúceho zákazníckeho oddelenia vo výrobnej spoločnosti, prípadne v logistike
- Aktívna znalosť anglického jazyka
- MS Office, ERP
- Orientácia na zákazníka
- Dobré riadiace a organizačné schopnosti
- Samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť

Ponúkané benefity

- stabilné zázemie medzinárodnej spoločnosti
- priateľský pracovný kolektív
- nefajčiarske pracovné prostredie
- flexibilný pracovný čas
- priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj
- rôzne formy príspevkov a bonusov
- teambuildingové akcie

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.150€ brutto + 13. plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.