Späť na zoznam
Supplier quality development engineer

Supplier quality development engineer

For our client, a company operating in manufacturing segment, we are looking for a candidate for the position of a Supplier quality development engineer.

Job description responsibilities and duties

 •  Improve supplier quality development practice,
 •  Secure supplier performance review processes in new product launches,
 •  Develop and secure all related trainings, rollouts and process implementations related to Supplier Quality processes,
 •  For new products/parts conducting all activities related to part approval from design phase till serial production,
 •  Drive PPAP process,
 •  Lead claim management process for Holic site,
 •  Supplier evaluation according to Fortaco Standards,
 •  Monitor supplier quality performance (PPM, no of claims, response time, delivery accuracy,
 •  Set quality performance targets and supplier development activities,
 •  Attend (lead) regular supplier quality meetings – significant quality issues, problematic suppliers, …
 •  Maintaining supplier quality documentations,
 • ­ Keep records on Supplier Audits,
 •  Keep records on PPAP documentation.

Requirements for the employee

 • PPAP (Production Part Approval Process) ,
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) ,
 • 8D reports ,
 • Experience in Supplier Development or related discipline in automotive or industrial segment,
 • Demonstrates strong manufacturing, process, quality systems and root cause analysis/countermeasure experience incl. previous auditing experience,
 • Having knowledge of quality tools and processes (PPAP, FMEA, 8D, etc.) as well as supplier performance measurements (PPM, etc.),
 • Being a team player and a good network builder as well as possess communication and presentation skills,
 • Being fluent in English, both in speaking and in writing,
 • Ability to work independently,
 • Self-starter, team-player and result and solution oriented,
 • Good network builder,
 • Communication and presentation skills,
 • Assertiveness, Flexibility.

Employee perks, benefits

 • flexible working hours, additional holiday,
 • work in a fast-growing international company with long-term potential stable working environment,
 • professional and personal growth rewards for years of service, life anniversaries, social program.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a leading European manufacturing partner for the engineering industry.

Place of work
okres Skalica
Contract type
Full-time
Start date
ASAP, resp. dohodou
Wage (gross)
from 1.900€ to 3.000€ gross fixed per month depending on experience + bonuses
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.