Späť na zoznam
Supplier Quality Engineer

Supplier Quality Engineer

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Supplier Quality Engineer.

Popis práce

• Request the schedules and quality documents from Suppliers
• Comment these documents to have correct level of detail on schedule and requested inspections planed as per con-tractual requisitions and regulation/construction codes.
• Plan milestones of follow-up
• Organize kick-off meetings with SQM and other departments involved (engineering, logistics, quality, procurement)
• Keep informed of engineering progress and ensure validation of design documentation from Engineering department is matching the needs of schedule (internal expediting)
• Organization and planning of inspection activities

 • Plan workshop Inspections according Project Quality Control Plan and manufacturing schedule, to ensure that Suppliers deliver their contractual scope on time and meeting the quality requirements
 • Participate or plan for external inspection resources (QC inspectors) to be mobilized
  • Workshop Inspections
 • Verify suppliers’ manufacturing qualifications
 • Instructs QC inspectors regarding supplier monitoring activities
 • Participate or Assign QC inspections at suppliers’ premises. Coordinate with other participants
 • Ensure inspection report is produced. List all non-conformities / deviations.
  • Desk Expediting of Purchase Orders
 • Track Purchase Orders from placement throughout delivery
 • Monitors the progress of suppliers. Ensure production of reliable and clear supplier progress reports.
  • Coordinating & Reporting
 • Inform SQM on QC & Expediting status
 • Follow up supplier non-conformities / deviations (Corrective Action – Preventive Action)
 • Resolve or escalates all expediting & quality issues
 • Participate into Supplier performance evaluation
  • Is aware of the HSE requirements relevant to their role, and implements and complies with them

Predpoklady úspešného kandidáta

• Industry experience (Oil&Gas/Energy sector/Energy from Waste/Renewable Energies) in Quality Control within an international project environment - advantage
• Very good understanding of Quality Control processes applicable to supply markets
• Knowledge of schedule analysis / critical path
• Experience in purchasing and supply chain activities is a plus
• Knowledge of non-destructive testing techniques owning recognised training certificates (ASNT, EN ISO 9712, level II)
• Experience with EN and ASME codes and regulation for machines&valves and Steelworks (EU/2006/42, API 6D)/ alternatively for pressure parts (EN 12952/13445/13480 – ASME I/VIII/IX) /alternatively for electrical parts IEC, BS, VDE
• Familiar with international standards regarding welding, dimensional checks, balancing and surface treatments (EN13920, ISO3834, EN12944, ISO1461, EN15614-1, ISO1940) / alternatively for pressure parts (PED, ISO3834, ISO9001:2015, ISO14001:2015, EN15614-1)/ alternatively for electrical parts IEC testing methods
• ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 lead Auditor is a plus
• Experience as Desk Expeditor for project execution (Expeditor certificate) is a plus
• Certification(s) as welding specialist or welding engineer e.g. CSWIP, IWT, IWE/EWE is a plus
• Fluent (minimum B2 level) in written and spoken English and Slovak, any other language skills are an advantage
• Good effective decision-making and problem-solving skills
• Integrative thinking and ability to manage complex and challenging situations/matters and to achieve the best outcome
• Ability to proactively collaborate across different businesses, departments and countries, including communicate effectively across cultures
• Adapted behavior on contractual relations with small to big size suppliers
• Ability to communicate internally/externally
• Willingness to travel (20% up to 80%)

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversifisd field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions:
o employment for indefinite period
o flexible working

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.Lokalita
Levice or Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
2.400€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.