Späť na zoznam
Supply Chain Manager

Supply Chain Manager

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Supply Chain Manager

Popis práce

 • riadenie a organizovanie všetkých činností na pridelenom oddelení
  - zostavovanie plánov výrobného procesu
  - zber a vyhodnocovanie dát a výstupov z výrobného procesu
  - vykonávanie dôkladných analýz jednotlivých pracovných postupov
  - upravovanie už existujúcich plánov na základe aktuálneho a očakávaného stavu a vývoja skladových zásob, finančných ukazovateľov a dostupných technológii
  - vypracovávanie pravidelných reportov (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné)
  - riadenie, vykonávanie inventarizácie a optimalizácie skladových zásob
  - zabezpečenie importu dát do informačného systému spoločnosti a dozeranie na import dát do informačného systému zamestnancami prideleného oddelenia
  - zabezpečenie nákupu vstupných materiálov do výroby podľa aktuálneho plánu výroby
  - vystavovanie nákupných objednávok a komunikácia s dodávateľmi s cieľom zabezpečiť plynulý tok materiálov
  - zabezpečenie, aby bol každý krok procesu vykonávaný efektívne a účinne aby sa zamedzilo neskorým dodaniam výrobkov zákazníkovi
  - aktívna komunikácia s ostatnými oddelenia spoločnosti
  - vytvorenie a neustále zlepšovanie procesov na zefektívnenie nákladov súvisiacich s prideleným oddelením
  - vykonávanie výberových konaní na dodávateľov z cieľom zabezpečiť optimalizáciu cien
  - zodpovednosť za dodanie hotových výrobkoch zákazníkovi v dohodnutom čase požadovanom zákazníkom
  - zodpovednosť za vykonávanie inventúr vstupných surovín, obalového materiálu a hotových výrobkov
  - zodpovednosť sa zabezpečenie vstupných surovín a obalového materiálu potrebného pre výrobu.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • anglický jazyk – pokročilý
 • skúsenosti na podobnej pozícii minimálne 3 roky
 • precíznosť, flexibilita a diskrétnosť
 • MS Office (Word, Excel) – pokročilý

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • individuálny bonus (vyplácaný na mesačnej báze)
 • čiastočné preplácanie nákladov na dochádzanie do zamestnania
 • odmeny vo výške 13-teho platu hodnotené na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti a seniority zamestnanca
 • flexibilná pracovná doba.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Levice okres
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
2400€ brutto, v závislosti od skúseností vybraného kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.