Späť na zoznam
Team Lead Accounting General Ledger and Operations

Team Lead Accounting General Ledger and Operations

We are hiring a talented Accounting Operations Team Leader to join team located in Bratislava. The Team lead Accounting GL and operations will lead the Accounting Team and will ensure and set up efficient and compliant workflows to guarantee high quality for the transactions and processes within Accounting. The team lead will also strengthen the relationship between the accountants locally and the Munich central team.

Popis práce

Key Responsibilities:

 • Coach a team of general ledger accountants and operational accountants responsible for different regions and different accounting processes
 • Taking over responsibility for the team and ownership of its processes
 • Continuous development of the team and the team members both in accounting and technical knowledge as well as personal development areas
 • Focus on strategic thinking, leadership skills, business consulting, analytical skills, employee development, and project management skills
 • Give directions, train and coordinate the team to become more effective in providing the services to the customer:
 • Manage the team performance results, ensure business continuity during time off (scheduling in advance the vacation/training period, working attendance)
 • Assistance offered to team members related to accounting topics or finance systems (SharePoint, Service Now, SAP CAP, etc)
 • Provide process guidance, coaching and training to the team based on customer’s requirements
 • Keep the team motivated to deliver results at agreed standards
 • Conduct the recruiting process for new team members
 • Responsible for best practice research, recommendations and implementationsResponsibilities:
 • Manage GL Accounting activities for assigned Allianz Technology branches/subsidiaries in accordance with IFRS and local GAAP
 • Manage global processes as Provisions, Accruals and Deferrals as well as intercompany reconciliation and group consolidation
 • Participation of the preparation of monthly/quarterly and year end closing (IFRS/HGB) in accordance with the Allianz Technology SE reporting calendars
 • Close cooperation with the regional finance officers of the branches, subsidiaries and accounting teams
 • Perform analysis of Financial Statements to ensure compliance and integrity of financial reporting
 • Customer focus, keep customers informed and provide applicable information
 • Continuous enhancement of data quality on a global level by developing and analyzing meaningful KPI’S
 • Ad hoc project work (e.g. branch carve out) including analysis of deliverables as well as meeting deadlines / milestones and appropriate information and communication for the management
 • Driving improvements and implementation of global operation processes and quality assurance as well as the development of global policies and procedures regarding the areas of accounting in IFRS, German GAAP and Solvency 2

Predpoklady úspešného kandidáta

Requirements:

 • Strong academic background (preferably Accounting, Business Administration, Economics)
 • Good ability to interact with different stakeholders- Process improvement oriented
 • Good knowledge of IFRS and regulatory reporting (Knowledge in German GAAP is a plus)
 • SAP advanced user- Fluent in English, good communication skills (German or another European Language is a plus)
 • ACCA, CECCAR or similar diplomas are a plus- Knowledge of MS Office
 • Proven work experience as a team leader/coordinator/supervisorSkills:
 • Ability to adapt to on-going change and work in a fast-paced, deadline intensive environment
 • Pro-active behavior
 • Strong analytical, communication and influence skills
 • Strong management skills as problem solving, clear expectation management and establishment of trustful relationships
 • Strong interpersonal, intercultural, communication and organizational skills
 • Flexibility to work with different regions worldwide
 • Ability to think in processes and process dependencies as well as ensure deliverables are connected with operating plans
 • Strong ability to multi-task and appropriately prioritize tasks to meet deadlines
 • Self-motivated and proven “can do” attitude

Ponúkané benefity

 • Meal vouchers
  – fully paid by the Employer- Universal vouchers 17 EUR / per month
 • Sphere VIP card
 • Cafeteria Benefit Plus
 • MultiSport card
 • 5 sick days- English courses- Workplace massages
 • Annual bonuses
 • Special discount on Allianz Insurance products

Pre koho budete pracovať?

Our client is one of world's largest financial institutions offering insurance, funds management and banking services in more than 70 countries.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP resp. dohodou
Mzda
od 2500 EUR brutto fix mesačne
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stranska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.