Späť na zoznam
Technical Sales Representative

Technical Sales Representative

For our client, one of the most recognized ceiling manufacturers, we are looking for a candidate for the Technical Sales representative position. The successful candidate should have a professional background in architecture or civil engineering, excellent presentation and negotiation skills, and client orientation.

Job description responsibilities and duties

- drive KCS ceiling solution sales with a focus on project business
- ensure KCS solutions are the first choice of specifier (e.g. planner, architect, investor, acoustician) within the territory
- servicing distributors and contractors as the main customer groups
- collaborating as a team with other colleagues and Internal Sales
- responsibility for budget achievement within team territory
- analysis of the market and competition situation, reporting
- introduce new products and services (guided by global Product Management)
- actively promote product range through seminars, promotions, presentations, exhibitions
- to create and manage projects until successful delivery
- being the first point of contact for specifiers within the complete project cycle (planner, architect, investor, acoustician)

Requirements for the employee

 • degree in architecture or civil engineering (it is an advantage)
 • profound technical knowledge, basic knowledge of building physics
 • long-term experience in the building industry, experience in sales of products for dry interior construction
 • knowledge in MS OFFICE tools, CRM
 • the ability to coordinate and manage multiple projects simultaneously
 • help to promote the Launch of new products
 • verbal and written English skills
 • regular travel for coaching purposes
 • advanced selling and negotiation skills
 • problem-solving skills
 • providing training/sharing knowledge to new colleagues if requested

Employee perks, benefits

 • an interesting and challenging job in a successful family-owned business with an international orientation
 • you can expect a committed team in a modern working environment with flexible working hours
 • our client will provide a comprehensive introduction
 • a performance-related salary
 • an attractive range of company benefits (including a company car)

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is one of the most recognized ceiling manufacturers on the international market.

Place of work
west Slovakia region
Contract type
Plný úväzok
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2.400 € gross fix + bonuses
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.