Späť na zoznam
Technician for Facility & Maintenance

Technician for Facility & Maintenance

For our client, who operates in production field, we are looking for experience candidate for Technician for Facility & Maintenance position. Successful candidate should have a professional experience from a production environment and a hands-on " get it done” mentality.

Popis práce


 • Execution of maintenance tasks according to maintenance schedule
 • Documentation of maintenance activities.
 • Ensuring the reliability and availability of the building equipment and production and logistic tools.
 • Administration of spare parts for facility equipment and shop floor tools.
 • Organization and supervision of facility services e. g., cleaning services, waste disposal
 • Execution and corresponding documentation of legally required inspections of facility and production equipment
 • Execution of mechanical/electrical repair works
 • Organization and supervision of installation works
 • Administration and organization of personal protective equipment (helmets, gloves, safety shoes, workwear,..)
 • Business Process Owner of waste management
 • Administration of building-related documentation (drawings, regulatory statements,…)
 • Implementation and ensuring of adherence to ISO 14001 and OHSAS 18001 standards

Predpoklady úspešného kandidáta


 • Education in the mechanical area
 • Education in electrical works
 • Several years of experience in the field of facility management and maintenance in production plant or bigger facilities
 • Slovak: bilingual/native language
 • Hungarian: advantage
 • English: communication knowledge preferred (B1 or B2)
 • MS Office: basics
 • Lotus Notes and SAP: basics preferred, no must-have
 • Main plan – advantage
 • Customer orientation
 • Goal orientation
 • Initiative, innovation
 • Self-confidence and reliability
 • Hands-on and get it done” mentality
 • Professional appearance
 • Structured way of working / strong coordinative skills

Ponúkané benefity

 • An attractive job in an international company that is a global market leader in its field
 • Stability
 • The possibility of career and financial growth
 • Language courses and job training 
 • Above-standard benefit system + benefits from the collective agreement
 • Transport allowance
 • Annual bonus of 220€ 
 • 13th salary
 • Free lunches at the employer or meal vouchers (Endered card)

Pre koho budete pracovať?

Our client is an international manufacturing company.

Lokalita
Bratislava region
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon an agreement
Mzda
from 1.700€ gross fixed per month (depending on the candidate's experience) + 13th salary + yearly bonus
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.