Späť na zoznam
Technicko - administratívny pracovník (plánovanie letov a prevádzka lietadla)

Technicko - administratívny pracovník (plánovanie letov a prevádzka lietadla)

Zaujímavá pracovná ponuka v trenčianskom kraji zameraná na plánovanie letov a prevádzku lietadla.

Popis práce

Akciová spoločnosť v Považskej Bystrici, s pobočkami v krajinách V4 hľadá absolventa vysokej školy so zameraním na leteckú prevádzku, prípadne kandidáta so záujmom o letectvo, s možnosťou preplatenia nákladov na zvýšenie kvalifikácie.

 • zabezpečovanie kompletnej administratívy spojenej s prevádzkou lietadla (plánovanie letov, údržby, servisu, správa platenia súvisiacich poplatkov – letiskové, PHM, atď.),
 • starostlivosť o lietadlo (príprava pred letom, fyzická kontrola v spolupráci s pilotom, lietadlo hangárované na letisku Žilina – Dolný Hričov),
 • príprava a spracovanie podkladov spojených s prevádzkou lietadla pre účtovníctvo,
 • vzhľadom na potrebu vyťaženia, nakoľko pôjde o sporadické lety, ochota pracovať na iných úlohách technického odboru spoločnosti.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • praktické skúsenosti s danou problematikou v letectve,
 • vzťah k lietaniu,
 • znalosť anglického jazyka min. ICAO 4 level,
 • technické myslenie,
 • proaktívny prístup k práci,
 • zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • bezúhonnosť,
 • flexibilita.

Ponúkané benefity

 • v prípade spokojnosti, ak kandidát bude držiteľom kvalifikácie (PPL, ATPL, SEP (L) možnosť preplatenia zvýšenia kvalifikácie (MEP (L), type rating),
 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • zamestnanecké benefity.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je obchodno - výrobná spoločnosť.

Lokalita
Trenčiansky kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 900 EUR brutto fix mesačne v závislosti od skúseností kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.