Späť na zoznam
Technik BOZP/PO/CO

Technik BOZP/PO/CO

Do tímu nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Technik BOZP/PO/CO.

Popis práce

 • zabezpečenie plnenia požiadaviek firmy v súlade s platnou legislatívou v oblasti BOZP, PO , CO.
 • podpora manažmentu v definícii úloh a zodpovedností, ktoré sa týkajú BOZP/PO/CO
 • sledovanie a reportovanie firemných indikátorov, ako aj plnenie stanovených cieľov na úrovni BOZP a  Security (objektová bezpečnosť)
 • šetrenie pracovných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a incidentov
 • analýza bezpečnostných rizík, a ich minimalizácia v spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami, zlepšovanie procesov z hľadiska BOZP/PO, návrhy riešení ako aj zabezpečenie následnej implementácie
 • vykonávanie pravidelných školení (vstupné, periodické, školenie vedúcich pracovníkov, externých pracovníkov a návštevníkov) o ochrane pred požiarmi, zásadách bezpečnosti pri práci, civilnej ochrane a security
 • spolupráca s dodávateľmi a štátnymi inštitúciami v oblasti PO, BOZP a CO
 • vedenie a aktívna spolupráca v rámci EHS komisie, za účelom dosiahnutia dodržiavania ochrany a bezpečnosti pri práci
 • koordinácia činností s PZS
 • aktívna spolupráca a komunikácia s odborovou organizáciou v rámci BOZP a Security
 • účasť na globálnych projektoch v rámci BOZP a Security

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Anglický jazyk
 • Stredne pokročilý (B2)
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročil
 • pracovné skúsenosti min. 3 roky z výrobnej spoločnosti na rovnakej či obdobnej pozícii 
 • osvedčenie technika BOZP
 • certifikát technika požiarnej ochrany
 • osvedčenie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • vášeň pre oblasť BOZP/PO
 • znalosť platnej legislatívy v oblasti BOZP/PO/CO

Ponúkané benefity

 • možnosti individuálneho rozvoja a vzdelávania
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť práce z domu
 • zmluva na dobu neurčitú
 • 5 dní dovolenky naviac
 • 13.mzda
 • doprava do práce zadarmo
 • zamestnanecká zľava na produkty spoločnosti po celom svete
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevky zo sociálneho fondu
 • vernostné bonusy
 • teambuildingové a firemné akcie
 • kurzy firemnej angličtiny
 • jedinečná firemná kultúra

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť so zameraním na poskytovanie najlepších riešení v oblasti nákupu, priemyselného balenia a distribúcie nábytkového kovania.

Lokalita
Bratislavský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ihneď resp. dohodou
Mzda
od 1.700 brutto + 13. plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.