Späť na zoznam

Účtovník pre leasingovú spoločnosť (živnosť)

Pre nášho klienta, stabilnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančného lízingu nehnuteľností hľadáme účtovníka na spoluprácu formou živnosti.

Popis práce

 • mesačne:
 • vystavovanie odberateľských faktúr a refaktúr (operatívne lízingy)
 • generovanie lízingových splátok
 • účtovanie lízingových dokladov (bežné + preúčtovanie istiny lízingov a podúvahové zápisy)
 • typovanie prevodných príkazov do banky (cca 350)
 • priznanie DPH / kontrolný výkaz
 • zúčtovanie miezd (počítajú sa externe)
 • štvrťročne:
 • príprava reportu pre banku
 • analýza úverov, pohľadávok, záväzkov
 • hlásenie o užívateľoch výhod
 • štvrťročná závierka (súvaha, výsledovka) a reporting banke 
 • v prípade potreby vysvetlenie dát 

 • ročne:
 • tvorba, rozpustenie a účtovanie účtovných a daňových opravných položiek
 • daňové priznanie cestná daň
 • daňové priznanie dane z nehnuteľnosti
 • ročné vysporiadanie koeficientu DPH
 • účtovná závierka  

Predpoklady úspešného kandidáta

 • minimáln 3-ročná skúsenosť na podobnej pozícii
 • výhodou je znalosť účtovníctva v lízingovej spoločnosti
 • ochota spolupráce na živnosť
 • práca formou home-office, 1 x týždene je nutná prítomnosť v office v centre Bratislavy (1/2 dňa)
 • schopnosť pracovať samostatne
 • spoľahlivosť
 • diskrétnosť

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu viac ako 20 rokov
 • možnosť práce z domu 

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je stabilná spoločnosť pôsobiacu v oblasti finančného lízingu nehnuteľností.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
SZČO
Termín nástupu
asap alebo dohodou
Mzda
od 1.500€ mesačne
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.