Späť na zoznam
Vedúca/Vedúci výroby v potravinárskom priemysle

Vedúca/Vedúci výroby v potravinárskom priemysle

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu vedúci / vedúca výroby v potravinárskom priemysle. Úspešný kandidát by mal disponovať vynikajúcimi riadiacimi a organizačnými schopnosťami, strategickým, analytickým a logickým myslením. Vítané sú skúsenosti v oblasti lean manažmentu.

Popis práce

 • riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia výroby, navrhovanie personálnych a organizačných zmien
 • spolupráca s oddelením plánovania pri tvorbe operatívnych výrobných plánov a zodpovednosť za ich plnenie
 • spolupráca s oddelením údržby pri odstraňovaní porúch a zabezpečení bezporuchového chodu prevádzky
 • kontrola a zodpovednosť za dodržiavanie zásad BOZP, hygienických, technologických a pracovných postupov, navrhovanie úprav procesov a výrobnej dokumentácie
 • zodpovednosť za efektívne hospodárenie prideleného úseku výroby, sledovanie a zodpovednosť za efektivitu jednotlivých výrobných strojov a liniek
 • zodpovednosť za kvalitu vyrobených polotovarov a finálnych výrobkov podľa nastavených štandardov a spolupráca s úsekom kvality pri riešení kvalitatívnych problémov a prijímaní nápravných opatrení
 • navrhovanie a realizácia opatrení na znižovanie nákladov a zvyšovania produktivity práce
 • vypracovávanie výrobných reportov, sledovanie a vyhodnocovanie plnenia nastavených KPI výroby
 • podieľanie sa na tvorbe finančného plánu a zodpovednosť za jeho dodržiavanie

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie najlepšie v potravinárskom alebo výrobno-technickom odbore
 • min. 2 - ročná prax na podobnej pozícii vo výrobnom podniku
 • znalosť anglického jazyka je výhodou
 • Microsoft Word - Mierne pokročilý
 • Microsoft Excel - Mierne pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý
 • vynikajúce riadiace a organizačné schopnosti
 • strategické, analytické a logické myslenie
 • rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • poznatky a skúsenosti v oblasti lean manažmentu.

Ponúkané benefity


• práca v stabilnej - prosperujúcej spoločnosti
• odmena za vzornú dochádzku
• pružný pracovný čas
• možnosť teplého obeda od 1€
• možnosť pracovať 5 dní v mesiaci z domu
• rozvoj zamestnancov formou vzdelávania
• balíček rôznych benefitov v hodnote 250 € ​
• príspevok na dôchodkové sporenie
• niekoľkokrát do roka náš klient daruje zamestnancom darčeky v podobe jeho produktov
• pri nástupe klient zabezpečí všetky osobné ochranné pracovné prostriedky

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa potravinárskou výrobou.

Lokalita
okres Trnava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 2400€ brutto fix mesačne vrátane variabilnej zložky (+ dochádzkový bonus na mesačnej báze 50€ + 500 € ročný dochádzkový bonus, 2x krát do roka mimoriadne prémie)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.