Späť na zoznam
Vedúci expedície

Vedúci expedície

Do tímu nášho klienta hľadáme šikovného kandidáta, ktorý má skúsenosti s riadením oddelenia expedície a internej dopravy vo výrobnom podniku.

Popis práce

 • organizovanie interného a externého transportu (SR, ČR, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko).
 • operatívne riešenie vzniknutých situácií
 • spolupráca pri výbere dodávateľov prepravných a logistických služieb
 • koordinácia tímu expedientov a plánovanie pracovných zmien
 • dohľad nad prijímaním a vyskladňovaním výrobkov z expedičných skladov
 • zabezpečenie súladu fyzického a účtovného stavu zásob
 • navrhovanie opatrení zameraných na optimalizovanie logistických procesov
 • dozeranie na správnosť uskladňovania a manipulovanie s hotovými výrobkami
 • operatívne riadenie tímu (16 spolupracovníkov)

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax aspoň 3 roky na podobnej pozícii vo výrobnom podniku
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou
 • stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie v oblasti priemyselnej logistiky, riadenia dopravných a logistických procesov
 • znalosť v oblasti koordinácie dopravných, manipulačných a skladových procesov a logistických systémov
 • skúsenosti s vytváraním interných smerníc a metodík pre oblasť logistiky a expedície
 • práca v ERP systéme - modul skladové hospodárstvo
 • skúsenosti s vedením a motivovaním tímu
 • efektívna komunikácia
 • plánovanie a organizovanie práce
 • precíznosť, samostatnosť, spoľahlivosť

Ponúkané benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti,
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie a osobný rozvoj,
 • notebook, mobilný telefón,
 • motivujúce bonusy k fixnému platu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.350 € brutto fix mesačne vrátane variabilnej zložky + odmena
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.