Späť na zoznam
Vedúci oddelenia controllingu

Vedúci oddelenia controllingu

Pre nášho klienta, výrobno obchodnú spoločnosť, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Vedúci oddelenia controllingu.

Popis práce

 • vedenie oddelenia controllingu, delegovanie úloh jednotlivým zamestnancom, riadenie, kontrola, usmerňovanie
 • zabezpečovanie odborného rastu zamestnancov oddelenia controllingu
 • stanovenie metodiky plánovania spoločnosti
 • tvorba finančného plánu - mesačného, ročného, strategického
 • priebežná kontrola plnenia plánov
 • finančná a ekonomická analýza
 • tvorba ekonomických rozborov
 • mesačná analýza hospodárskeho výsledku
 • príprava finančných podkladov, správ pre vedenie spoločnosti
 • príprava návrhov optimalizácií
 • modelovanie a predikcia vývoja hospodárske výsledku spoločnosti
 • spolupráca pri analýze a controllingu dcérskych spoločností v skupine podnikov
 • monitorovanie a analýzy externého prostredia - benchmarking
 • tvorba dokumentácie ISO
 • účasť na poradách
 • reportovanie 

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
 • minimálne 5 ročné skúsenosti na obdobnej pozícii - SENIOR CONTROLLER
 • seniorské skúsenosti v oblasti kontrolingu vo výrobnej alebo obchodnej spoločnosti
 • rozvinuté líderské zručnosti
 • flexibilita, proaktívny prístup
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • pokročilá znalosť práce s programom Excel
 • znalosť práce v ERP systémoch
 • znalosť anglického jazyka

Ponúkané benefity

 • stabilná práca v prosperujúcej spoločnosti 
 • zaujímavé finančné ohodnotenie + mesačné a ročné odmeny
 • príjemné pracovné prostredie
 • možnosť HO 1x do týždňa
 • balíček rôznych benefitov pre zamestnancov
 • sociálny program pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobno-obchodná spoločnosť.

Lokalita
okres Trnava alebo Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 3.000€ brutto základ a viac v závislosti od skúseností kandidáta + mesačné + ročné odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.