Späť na zoznam
Vedúci/a oddelenia elektrickej konštrukcie

Vedúci/a oddelenia elektrickej konštrukcie

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť z Nového Mesta nad Váhom, hľadáme Vedúceho pre novovznikajúce oddelenie elektrickej konštrukcie.

Popis práce

• Funkčné a disciplinárne vedenie tímu elektro konštruktérov
• Plánovanie kapacít a vyťaženosti tímu
• Zúčastňovať sa pri tvorbe a zadávaní pracovných balíkov (úloh) pre tím a ich sledovanie
• Dohľad a koordinácia tímu interných v prípade potreby aj externých elektro konštruktérov
• Podpora pri tvorbe konceptov elektro projekcie podľa zákazníckych požiadaviek
• Úzka spolupráca a koordinácia s technickým projektovým manažérom ako aj s oddeleniami mechanickej konštrukcie, softvéru, vývoja procesov a výrobnými oddeleniami
• Podpora pri tvorbe elektrických a pneumatických plánov v ECAD ePlan P8, vrátané tvorby výrobných dokumentov, kusovníkov a sprievodnej potrebnej zákazníckej dokumentácie
• Aktívna účasť na medzipodnikovej štandardizácii a optimalizácii procesov v oblasti projektovania elektro

Predpoklady úspešného kandidáta

• Viac ako 5 ročná prax v oblasti elektro konštrukcie/ elektro projekcie
• Skúsenosti z funkčným a disciplinárnym vedením tímu elektro konštrukcie/ elektro projekcie min. 3 roky
• Niekoľkoročné skúsenosti z oblasti projektov automatizovaných liniek
• Dobré znalosti a skúsenosti práce v ePlan P8 výhodou
• Znalosť bezpečnosti strojov, bezpečnostných matíc výhodou
• Skúsenosti s hodnotením a presadzovaním automobilových štandardov, najmä v prostredí s hardvérom a softvérom
• Systematický spôsob myslenia a konania v kombinácii s vysokou mierou flexibility a schopnosti riešiť problémy
• Osobnosť orientovaná na prácu v tíme s kooperatívnym a cieľavedomým vystupovaním
• Vysoká miera samostatnosti a uvedomovanie si zodpovednosti
• Znalosť komunikácie v anglickom jazyku slovom aj písmom
• Ochota cestovať do zahraničia

Ponúkané benefity

• práca v stabilnej nadnárodnej spoločnosti
• práca v oblasti hi-tech
• možnosť profesionálneho rastu
• príjemné pracovné prostredie
• 13. plat
• jazykové vzdelávanie
• bohatý sociálny program pre zamestnancov

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Nové Mesto nad Váhom
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 2.300€ brutto v závislosti od skúseností kandidáta, kvartálne odmeny, 13.plat
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.