Späť na zoznam
Vedúci oddelenia potravín v obchodnom dome

Vedúci oddelenia potravín v obchodnom dome

Pracovali ste ako vedúci oddelenia potravín a ste otvorený novým príležitostiam? Máme pre Vás zaujímavú ponuku pracovného miesta.

Popis práce

 • zabezpečenie chodu prideleného oddelenia
 • komunikácia s nákupcami a dodávateľmi
 • zodpovednosť za objednávanie tovaru
 • plánovanie zmien, spracovávanie dochádzky
 • motivácia zamestnancov na oddelení
 • ak je to potrebné, pomoc zamestnancom na oddelení
 • práca na jednu zmenu (dennú), vo výnimočných prípadoch, cca 1x mesačne nutnosť nočnej zmeny za príplatok

Predpoklady úspešného kandidáta

 • prax na podobnej pozícii v oddelení potravín minimálne 3 roky podmienkou
 • zodpovedný prístup k práci
 • aktívny prístup k riešeniu problémových situácií
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť viesť a motivovať ľudí

Ponúkané benefity

 • zázemie známej a stabilnej nadnárodnej spoločnosti
 • finančný benefit (možnosť nákupu vo výške 400€ ročne vo firemnej predajni)
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • firemné aktivity a akcie
 • rôzne iné finančné a nefinančné benefity

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná spoločnosť - sieť obchodných domov.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.700€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.