Späť na zoznam
Vedúci projektového tímu

Vedúci projektového tímu

Ak máte skúsenosti v oblasti riadenia projektov vo výrobnej spoločnosti a ste otvorený novým ponukám, máme pre Vás zaujímavú príležitosť.

Popis práce

 • samostatné vedenie projektov a zodpovednosť za všetky stránky jeho plnenia od vývoja až po samotnú realizáciu produktu v sériovej výrobe,
 • úzka komunikácia so zákazníkom ako aj internými oddeleniami spoločnosti počas celého projektu,
 • vedenie projektového tímu,
 • komunikácia s externým ako aj interným zákazníkom a všetkými zainteresovanými v projekte,
 • tvorba a kontrolovanie stanovených plánov a hľadanie operatívnych riešení súvisiacimi s ich kontinuálnym dodržiavaním,
 • príprava, spracovanie dát, štúdií realizovateľnosti, kalkulácií, stanovovanie výrobných procesov, analýz podľa platných predpisov a noriem,
 • vykonávanie, dokumentovanie a vyhodnocovanie rôznych testov a skúšok súvisiacich s vývojom nových a zmenou existujúcich výrobkov,
 • plánovanie, starostlivosť o certifikačný proces nových alebo zmenených zariadení u rôznych certifikačných spoločností vrátane prípravy,
 • kompletizovania a kontroly potrebných podkladov,
 • riadenie, dokumentovanie a kontrola procesu vzorkovania nových dielov,
 • operatívne riešenie vzniknutých problémov,
 • kvalitné a odborné plnenie všetkých požadovaných činností podľa pokynov nadriadeného a stanovených v interných predpisoch.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore strojárstvo
 • prax na podobnej pozícii min. 5 rokov
 • jazykové znalosti Anglický jazyk (B2) alebo Nemecký jazyk (B2) aktívne slovom a písmom
 • Microsoft Outlook - Pokročilý
 • Microsoft Excel- Pokročilý
 • SolidWorks - Pokročilý
 • vodičský preukaz B
 • skúsenosti v oblasti strojárstva
 • skúsenosti s prácou na projektoch a ich vedením,
 • všeobecné technické chápanie,
 • očakávame systematické, analytické myslenie a schopnosť samostatne riešiť problémy

Ponúkané benefity

 • využívanie rozsiahleho sociálneho programu a benefitov,
 • priestor na odbornú sebarealizáciu,
 • stabilné pracovné prostredie v renomovanej spoločnosti so zahraničnou účasťou,
 •  jazykové kurzy a školenia,- pracovný telefón a notebook

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
okres MIchalovce
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1 500 - 2 000 EUR brutto / mesiac + variabilná časť
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.