Späť na zoznam
Vedúci renovácie motocyklov

Vedúci renovácie motocyklov

Do tímu nášho klienta hľadáme šikovného kandidáta na pozíciu Vedúci renovácie motocyklov. Úspešný kandidát by mal mať  riadiace a organizačné schopnosti pre tento typ práce. Zároveň by mal mať vzťah k renovácii veteránov ako k svojmu hobby.

Popis práce

 • organizačne zabezpečuje renováciu veteránov nákladných motorových vozidiel a motocyklov,
 • realizuje výber dodávateľov a zmluvné zabezpečenie externých opráv a nákupu náhradných dielov,
 • riadi preventívnu údržbu a vykonáva pravidelné kontroly technického stavu vozidiel,
 • koordinuje činnosť vlastnej dielne údržby, organizuje prácu zamestnancov.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vzdelanie v odbore doprava, obchod, strojárstvo
 • prax na podobnej pozícii - údržba v autodoprave min. 3 roky
 • Microsoft Word - Pokročilý
 • Microsoft Excel - Pokročilý
 • Internet (e-mail, www) - Pokročilý
 • vodičský preukaz: B
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • technické myslenie, zodpovedný prístup,
 • spoľahlivosť, pracovitosť.

Ponúkané benefity

 • možnosť pracovať v podmienkach stabilnej a modernej spoločnosti,
 • zaujímavé platové podmienky,
 • program zamestnaneckých výhod.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť zaoberajúca sa renováciou starých nákladných vozidiel a veteránov motocyklov

Lokalita
Považská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Dohodou
Mzda
1.000€ - 1.500€ /mes. brutto a viac v závislosti od skúseností a prístupu kandidáta k práci
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.