Späť na zoznam
Vedúci skladu vo výrobnom podniku

Vedúci skladu vo výrobnom podniku

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Vedúceho skladu.

Popis práce

 • Organizácia práce v skladoch a riadenie prideleného tímu ( 8 skladníkov, 1 skladový asistent).
  - Zodpovednosť za práce v skladoch a zodpovednosť za skladové zásoby.
  - Práca v informačnom systéme zaškolenie personálu na sklade na správne používanie skladového a informačného systému.
  - Zabezpečovať príjem a kontrolu vstupných surovín a obalových materiálov do výroby a ich následný príjem a evidencia v informačnom systéme a systéme zákazníka.
  - Komunikácia so zákazníkmi ohľadom dodávok/expedícií a všetkých potrebných dokumentov.
  - Zabezpečenie prípravy finálnych výrobkov na expedíciu a príprava všetkých potrebných dokumentov pre prichádzajúce/odchádzajúce kamióny
  - Kontrola a následná archivácia dodacích listov.
  - Zbierať a vyhodnocovať dáta a výstupy z výrobného procesu.
  - Aktívne komunikovať s ostatnými oddeleniami spoločnosti.
  - Riadiť, vykonávať inventarizáciu a optimalizáciu skladových zásob.
  - Kontrola skladových zásob na dennej báze a ich následná úprava v informačnom systéme
  - Vypracovávať pravidelné reporty (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné).
  - Zastupovanie skladníka v čase neprítomnosti - Zastrešenie všetkých administratívnych činností spojených s prácou na skladoch.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • anglický jazyk na úrovni B2 slovom aj písmom
 • predchádzajúca skúsenosť s ERP systémom
 • schopnosť riadiť tím- odolnosť proti stresu
 • flexibilita

Ponúkané benefity

 • Práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Individuálny bonus (vyplácaný na mesačnej báze).
 • Čiastočné preplácanie nákladov na dochádzanie do zamestnania.
 • Odmeny vo výške 13-teho platu hodnotené na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti a seniority zamestnanca.
 • Flexibilná pracovná doba.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Levice okres
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.500 EUR brutto /mesiac (vrátane mesačnej variabilnej zložky)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.