Späť na zoznam
Vedúci výroby lisovne

Vedúci výroby lisovne

Máte skúsenosti s riadením výroby v automobilovom priemysle? Ak áno, máme pre vás zaujímavú pracovnú príležitosť v okrese Dunajská Streda.

Popis práce

● Riadenie a organizácia zamestnancov výroby v lisovni
● Zodpovednosť za kvalitu, plnenie termínov, produktivitu
● Zodpovednosť za udržiavanie lisovacích strojov v dobrom stave fungovania
● Stanovenie a naplánovanie zásahov a prác, ktoré je potreba zrealizovať
● Dohliadanie nad výrobou lisovne od spustenia zákazky až po jej realizáciu s cieľom zabezpečiť potreby zákazníkov
● Organizácia práce na základe jasných a dosiahnuteľných cieľov
● Zavádzanie návrhov do praxe, ktoré môžu predstavovať faktor rozvoja a zlepšovania
● Zlepšovanie pracovných podmienok
● Dohliadanie nad zásahmi pravidelnej a preventívnej údržby (nástroje, zariadenia a kontrolné prístroje)
● Analýza výsledkov výroby lisovne a zabezpečovanie korekcie zásahov kontinuálneho zlepšovania
● Riadenie prevádzkových nákladov (spotrebný materiál, výrobný materiál, odpad, …)
● Hodnotenie zamestnancov, meranie efektivity, rozvoj zamestnancov

Predpoklady úspešného kandidáta

● prax aspoň 3 roky na podobnej pozícii podmienkou (kovovýroba)
● technické stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
● anglický jazyk slovom, písmom podmienkou
● maďarský jazyk výhodou
● pracovné skúsenosti s riadením výroby v automobilovom priemysle podmienkou
● technické a logické myslenie
● práca pod stresom, predvídavosť, flexibilita
● vodičský preukaz B

Ponúkané benefity

● uplatnenie v rámci progresívnej zahraničnej spoločnosti
● možnosť profesionálneho a osobného rastu
● atraktívne externé školenia hradené spoločnosťou
● bonusy pri životných jubileách a za lojalitu
● moderná stravovacia karta

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je spoločnosť pôsobiaca v oblasti kovovýroby - lisovanie, zváranie

Lokalita
Veľký Meder
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.600€ brutto + 200€ odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.