Späť na zoznam
Vedúci výroby PVC

Vedúci výroby PVC

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť z Prešova, hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu Vedúceho výroby PVC.

Popis práce

• Riadenie oddelení: PVC výroba a údržba.
• Zodpovedá za plnenie plánu výroby, plnenie termínov, kvality a za efektívne riadenie výroby.
• Zodpovedá za riadenie PVC výroby, riadi tím supervízorov výroby, tím lídrov a operátov výroby v jednozmennej alebo v dvojzmennej prevádzke.
• Zodpovedá za nastavenie výrobných a technologických procesov a kapacít a za riadenie údržby
• Optimalizovanie výrobných procesov a následné nastavovanie optimálnych výrobných parametrov, limitov a kapacít s cieľov.
• Komplexné zabezpečenie riadenia výrobného procesu plastovej výroby.
• Plánovanie, koordinovanie a nastavovanie výrobných procesov a kapacít,
zvyšovanie kvality a efektivity výroby.
• Zaisťovanie plynulého chodu výrobného procesu a odhaľovanie nedostatkov.
• Vedenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov. Nastavenie KPI pre podriadených pracovníkov a pravidelné vyhodnocovanie.
• Spolupráca s inými oddeleniami na vytváraní a implementovaní výrobných a technologických procesov.
• Reportovanie a analýza výrobných výstupov a výsledkov.
• Reportovanie a súvisiaca administratíva.
• Zodpovednosť za dodržiavanie a dodržiavanie BOZP, PO a štandardov vo výrobnom procese.
• Operatívne riešenie vzniknutých situácií.

Predpoklady úspešného kandidáta

• minimálne 5 ročné skúsenosti na pozícii v riadení výroby
• technického vzdelanie
• líderské zručnosti - vedenie cca 20 členného tímu
• organizačné a komunikačné schopnosti na vysokej úrovni
• technické a analytické myslenie
• iniciatívnosť, proaktivita, flexibilita

Ponúkané benefity

  • stabilná práca
  • zaujímavé finančné a nefinančné benefity
  • možnosť odborného rastu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
1.400€ brutto + variabilná mesačná zložka
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.