Späť na zoznam
Vedúci výroby

Vedúci výroby

Pre klienta hľadáme skúseného Vedúceho výroby, ktorý bude zodpovedný za koordináciu a riadenie výrobných procesov. Ideálny kandidát by mal mať skúsenosti s vedením tímu a s manažovaním výrobných procesov. Ak máte skúsenosti s vedením tímu a s manažovaním výrobných procesov, neváhajte nás kontaktovať.

Popis práce

 • priame riadenie tímu výroby v trojzmennej prevádzke,
 • celkovo cca100 ľudí, zodpovedá za kvalitu výroby podľa požiadaviek zákazníkov a interných požiadaviek firmy,
 • zodpovedá za plnenie KPI v rámci riadeného útvaru( plnenie plánu výroby, on time delivery, OEE, interný scrap),
 • zodpovedá za výber, hodnotenie a rozvoj zamestnancov,
 • zodpovedá za procesy vzdelávania pracovníkov v rámci svojej kompetencii,
 • spolupracuje na tvorbe plánov vzdelávania,
 • aktívne spolupracuje na riešení problémov výroby interných a externých,
 • aktívne spolupracuje na včasnom riešení zákazníckych reklamácií v spolupráci s riešiteľským tímom,
 • sleduje ukazovateľe výrobných procesov a odstraňuje nedostatky,
 • spolupracuje na zavádzaní a riadení nábehu nových výrob, spolupracuje na tvorbe layotu firmy a optimálnom toku výrobných procesov, zodpovedá za reporting výsledkov výrobných procesov a KPI,
 • spolupracuje na neustálom zlepšovaní výrobných procesov,
 • navrhuje zmeny a riadi ich realizáciu, aktívne spolupracuje s ostatnými útvarmi firmy,
 • logistika v oblasti plánovania výroby, dodávok materiálu a odvádzania výroby, kvalita v oblasti riešenia požiadaviek zákazníkov,
 • požiadaviek kontroly kvality vo výrobných procesoch,
 • riešenie zákazníckych reklamácií,
 • riešenie interných problémov kvality,
 • výkonu auditov a riešenie nezhôd z auditov, ľudských zdrojov v oblasti výberu,
 • rozvoja a hodnotenia pracovníkov,
 • údržby strojov, zariadení a foriem.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • ukončené sš/vš vzdelanie technického zamerania,
 • minimálne 3-ročná prax v automotive výrobnom závode, na riadiacej pozícii, 
 • znalosť zefektívňovania výrobných procesov,
 • znalosť požiadaviek iatf,
 • znalosť qrqc,
 • znalosti metodík riešenia problémov v automobilovom priemysle,
 • zodpovednosť a samostatnosť,
 • skúsenosti s vedením ľudí sú podmienkou, minimálne 3 roky,
 • znalosť ms office na úrovni pokročilý,
 • znalosť anglického jazyka,
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme – tímový hráč,
 • odolnosť voči stresu a schopnosť konštruktívne riešiť problémy.

Ponúkané benefity

 • náročnú, ale zaujímavú prácu v priateľskom pracovnom prostredí,
 • možnosť zásadne sa podieľať na úspechoch firmy,
 • motivujúce finančné ohodnotenie a bonusy.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je nadnárodná výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešovský kraj
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
Asap/ Dohodou
Mzda
Mzda od 1.850€-2.000€ mesačne a závisí od skúseností kandidáta. Plus odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.