Späť na zoznam
Vedúci zmeny (potraviny)

Vedúci zmeny (potraviny)

Pre nášho klienta hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Vedúceho zmeny (potraviny).

Popis práce

 • Vedúci zmeny zodpovedá za plynulý chod pridelenej zmeny, ako aj zvereného oddelenia v neprítomnosti vedúceho oddelenia.
 • Zaisťuje dostupnosť tovaru pre zákazníka a participuje pri príjme tovaru.
 • Intenzívne komunikuje so zákazníkom na predajnej ploche a aktívnym prístupom sa podieľa na zvyšovaní predaja.
 • Udržiava si aktuálne znalosti o sortimente.

Predpoklady úspešného kandidáta

 •  Podmienka: min. 1 rok praxe v obchode s potravinami (ideálne v reťazci na obdobnej pozícii)
 •  SŠ vzdelanie (preferuje sa zameranie na obchod)
 •  Užívateľská znalosť práce s PC (Windows, MS Office)
 •  Organizačné, komunikačné a medziľudské zručnosti
 •  Schopnosť vedenia tímu
 •  Silná orientácia na zákazníka
 •  Predajné zručnosti
 •  Ochota učiť sa
 •  Samostatnosť
 •  Zodpovedný prístup k práci
 •  Flexibilita

Ponúkané benefity

 • Trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú so skúšobnou dobou 3 mesiace.
 • Kultúru a stabilitu nadnárodnej spoločnosti.
 • Kompletné vstupné zaškolenie.
 • Sociálny program, Firemné akcie.
 • Možnosť profesijného i osobného rastu.
 • Rozširovanie svojich znalostí formou rôznych školení a tréningov.
 • 5 dní voľna nad rámec zákona.
 • Benefit zlavových nákupov vo firemných prevádzkach.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom nadnárodná spoločnosť - sieť obchodných domov.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.200€ brutto základná nástupná mzda + rôzne príplatky + možnosť ubytovania (priemerný plat na tejto pozícii do 1.450€ brutto po zahrnutí príplatkov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.