Späť na zoznam
Výrobný riaditeľ

Výrobný riaditeľ

Pre nášho klienta, výrobnú spoločnosť, hľadáme skúseného výrobného riaditeľa.

Popis práce

Vo Vašej kompetencii bude riadenie, koordinácia a kontrola výrobného procesu, podieľanie sa na tvorbe plánu výroby a zabezpečovanie jeho plnenia. Dohliadanie nad realizáciou údržby a zaisťovanie technologického a technického rozvoja.

 • Úzka spolupráca na strategickom riadení organizácie.
 • Stanovovanie výrobných plánov a výrobnej politiky v súlade so stratégiou organizácie.
 • Riadenie a organizácia výroby, zaistenie bezproblémového chodu výroby.
 • Plánovanie výrobných kapacít a zdrojov z hľadiska plnenia termínov zákaziek.
 • Kontrola a hodnotenie výrobných a finančných plánov pri dodržiavaní kvality a cenovej efektivity.
 • Implementácia procesov vedúcich k trvalému zlepšovaniu procesov vo výrobe.
 • Zaisťovanie maximálneho vyťaženia strojov a zariadení.
 • Zaisťovanie údržby výrobných strojov a zariadení.
 • Predkladanie návrhov investícií, rozširovanie kapacít a reorganizovanie výroby.
 • Zabezpečovanie spracovania analýz a informácií o stave výroby.
 • Zaisťovanie dodržiavania predpísanej kvality a výkonnostných noriem vo výrobnom procese.
 • Zavádzanie nástrojov neustáleho zlepšovania procesov vo výrobe.
 • Dohľad nad dodržiavaním BOZP.
 • Spolupráca s ostatnými strediskami spoločnosti.
 • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonov podriadených pracovníkov.
 • Reportovanie generálnemu riaditeľovi.

Predpoklady úspešného kandidáta

Minimálne 5-ročná prax na pozícii riaditeľa výroby/vedúceho výroby a skúsenosti v nasledovných oblastiach:

 • riadenie výroby, tvorba hospodárskej stratégie
 • tvorba výrobných a finančných plánov
 • riadenie a koordinácia výroby viacerých produktových radov (výhodou)
 • výber a schvaľovanie technologických postupov s ohľadom na kvalitu a cenovú efektivitu výroby
 • aplikovanie efektívnych technologických postupov vo výrobe
 • analyzovanie a hodnotenie efektivity výroby, vyčísľovanie nákladov a navrhovanie cien produktov
 • výber a schvaľovanie nákupu strojov a výrobných zariadení
 • posudzovanie a schvaľovanie noriem a smerníc výroby z hľadiska kvality, cenovej efektivity a bezpečnosti práce
 • riadenie procesu vývoja a testovania nových technologických postupov
 • organizovanie práce, riadenie a motivovanie zamestnancov
 • kontrola a hodnotenie kvality a výsledkov práce podriadených zamestnancov
 • vytváranie finančného plánu útvaru
 • anglický jazyk B2 slovom aj písmom, nemčina výhodou
 • počítačová spôsobilosť
 • vodičský preukaz B


Ponúkané benefity

 • stabilná práca
 • zaujímavé finančné a nefinančné benefity
 • možnosť odborného rastu

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Prešov
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
2.500€ vrátane mesačnej variabilnej zložky + ročné odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.