Späť na zoznam
Vývojový elektroinžinier

Vývojový elektroinžinier

Pre nášho klienta, nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v oblasti strojárenskeho priemyslu, hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Vývojoveho elektroinžiniera v okrese Skalica.

Popis práce

 • know-how požiadaviek autorít elektrotechnických predpisov na rôznych miestach a rôznych typoch strojov,
 • návrh elektriky, zostáv, dispozícií, schém zapojenia a zväzkov na základe požiadaviek zákazníka,
 • komunikácia zmien medzi záujmovými skupinami,
 • riadenie zmien: Plánujte a implementujte potrebné zmeny produktu prostredníctvom nástrojov PLM.,
 • požiadavky zákazníkov na zmenu dizajnu, dopyt vlastnej produkcie, nároky na kvalitu a požiadavky na zdroje
 • zodpovedný za neustále zlepšovanie vo svojej oblasti.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru / preferované so strojárskym zameraním/,
 • technik, Bc Kompetencia elektroprojektu, základné know-how automatizácie strojov,
 • know-how požiadaviek autorít elektrotechnických predpisov na rôznych miestach a rôznych typoch strojov,
 • softvérové ​​kompetencie E3, AutoCad, SolidWorks, SAP.,
 • znalosť strojárskych technológií,
 • slovenský a anglický – samostatne vedenie on-line meetingov s externými partnermi.

Ponúkané benefity

 • flexibilná pracovná doba, dodatková dovolenka,
 • práca v rýchlo rastúcej medzinárodnej spoločnosti s dlhodobým potenciálom,
 • stabilné pracovné prostredie, profesijný a osobnostný rast,
 • odmeny za odpracované roky, životné jubileá, sociálny program.

Pre koho budete pracovať?

Náš klient je popredný európsky výrobný partner pre strojársky priemysel.

Lokalita
okres Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, resp. dohodou
Mzda
Nástupná mzda od 2.000€ - 2.500€ brutto fix mesačne v závislosti od skúsenosti + bonusy
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.