Späť na zoznam
Warehouse Leader

Warehouse Leader

Hľadáme skúseného lídra, ktorý bude zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých skladových operácií. Úspešný kandidát bude mať silné organizačné a manažérske schopnosti, bude schopný efektívne komunikovať na všetkých úrovniach.

Popis práce

 • Organizácia práce v skladoch a riadenie prideleného tímu (9 skladníkov a 3 skladových asistentov).
 • Zodpovednosť za práce v skladoch a zodpovednosť za skladové zásoby.
 • Práca v informačnom systéme zaškolenie personálu na sklade na správne používanie skladového a informačného systému.
 • Zabezpečovať príjem a kontrolu vstupných surovín a obalových materiálov do výroby, a ich následný príjem a evidencia v informačnom systéme a systéme zákazníka.
 • Komunikácia so zákazníkmi ohľadom dodávok/expedícií a všetkých potrebných dokumentov.
 • Zabezpečenie prípravy finálnych výrobkov na expedíciu a príprava všetkých potrebných dokumentov pre prichádzajúce/odchádzajúce kamióny
 • Kontrola a následná archivácia dodacích listov.
 • Zbierať a vyhodnocovať dáta a výstupy z výrobného procesu.
 • Aktívne komunikovať s ostatnými oddeleniami spoločnosti.
 • Riadiť, vykonávať inventarizáciu a optimalizáciu skladových zásob.
 • Kontrola skladových zásob na dennej báze a ich následná úprava v informačnom systéme
 • Vypracovávať pravidelné reporty (týždenné, mesačné, kvartálne, ročné).
 • Zastupovanie skladníka v čase neprítomnosti
 • Zastrešenie všetkých administratívnych činností spojených s prácou na skladoch.
 • Pracovná doba: Pondelok - Piatok 08:00-16:30

Predpoklady úspešného kandidáta

 • anglický jazyk slovom aj písmom
 • predchádzajúca skúsenosť s ERP systémom, skúsenosť s výrobnej sféry na podobnej pozícii
 • schopnosť riadiť tím
 • odolnosť voči stresu
 • flexibilita

Ponúkané benefity

 • Doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Individuálny bonus (vyplácaný na mesačnej báze).
 • Čiastočné preplácanie nákladov na dochádzanie do zamestnania.
 • Odmeny vo výške 13-teho platu hodnotené na základe hospodárskeho výsledku spoločnosti a seniority zamestnanca.
 • Flexibilná pracovná doba

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobná spoločnosť.

Lokalita
Levice
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP/ Dohodou
Mzda
1.600€ - mzda sa bude odvíjať od skúseností vybraného kandidáta
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.