Späť na zoznam
Welding Engineer

Welding Engineer

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Welding Engineer.

Popis práce

• Request comment and approve welding books of pressure parts, cladding, some structural elements from suppliers on scopes for which our company is manufacturer (Boiler and its upports /hangers, piping works)
• Check welder’s performance qualifications. Supervise skill tests if required
• Support SQE/SQM teams on welding topics for other pressure parts or structural construction works
• Support qualification of suppliers for welding master’s aspects
• Perform inspection at supplier premises on critical elements.
• Monitor/supervise welding activities (check if WPS are followed properly, extent of NDT per type of weld and welder).
• Participate actively with engineering department to edit and implement welding and quality standards.
• Support company on welding topics with final customer and notified body
• Participate to several type of inspection (WPQ, mechanical testing, NDT…)
• Report of all observed quality non-conformities. Make sure that agreed correction and corrective actions of NCRs are implemented
• Issuing inspection reports.
• Is aware of the HSE requirements relevant to their role, and implements and complies with them

Predpoklady úspešného kandidáta

• Relevant professional experience in plant construction or in one of the sub-areas as boiler, steel, apparatus, pipeline construction
• Familiar with main international codes EN15607 / 15609 / 15614-1 / 15614-7 / 12952 / 13480 / 13445 /PED / ASME I / II / V / VIII / IX / B31.1.
• IWE certification required
• Experience in Inconel cladding required
• Experience in low alloy and alloy steel welding and in Heat treatment/ PWHT
• Able to require and comment welding documentation from sub-contractors prior fabrication to ensure that our legal and quality requisitions are respected (our company is manufacturer)
• Experienced working in international projects and environment is a plus.
• Knowledge of non-destructive testing techniques and standards
• Experienced to carry on inspection at supplier premises.
• Cooperation with engineering to edit, correct ITP and Technical specifications.
• Issue inspection and expertise reports
• Good knowledge of MS-Office (Excel, Power point)
• Fluent (minimum B2 level) in written and spoken English and Slovak, any other language skills are an advantage
• Hands-on mentality with the ability to work well under pressure
• Good effective decision-making and problem-solving skills
• Integrative thinking and ability to manage complex and challenging situations/matters and to achieve the best outcome
• Ability to proactively collaborate across different businesses, departments and countries, including communicate effectively across cultures
• Willingness to travel (up to 80%)

Ponúkané benefity

• Responsible challenge with diversifisd field of activity
• Team-oriented working atmosphere in an international company with focus on renewable energies
• Modern infrastructure
• Excellent employment conditions:
o employment for indefinite period
o flexible working

Pre koho budete pracovať?

Our client is a global leader in delivering complete turnkey plants and system solutions for thermaland biological energy recovery from waste.

Lokalita
Levice or Bratislava
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
upon agreement
Mzda
2.400€ brutto
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.