Späť na zoznam
Accounting professional with German and English language

Accounting professional with German and English language

For our client, we are looking for an experienced candidate for the position of Accounting professional.

Job description responsibilities and duties

In this role, you will be responsible for:

 • Analytical review of BS,
 • Governance not only of the regular closing topics but also establishing new companies within Group concern,
 • Drive a harmonization of processes throughout our partners within central and eastern Europe.
The main tasks are

 • Accounting, closing, and reporting (monthly, quarterly, and annual IFRS financial statements)
 • Analytical reviews and reconciliation of balance sheet and P&L statements based on IFRS accounting standards
 • Supporting management and operational business based on accounting and closing topics, e.g.
 • Revenue recognition, inventories, fixed assets, AP/AR topics, provisions & accruals according to IFRS guidelines
 • Participation in special projects like M&A transactions, IT implementation, process optimization

Requirements for the employee

 • at least 2 years of professional experience in a similar Accountant position
 • professional English (at least level B2)
 • German language, B1-B2
 • accounting, reporting, and controlling experience are welcomed
 • knowledge of project accounting- strong analytical skills, logical thinking, and attention to details
 • working experience in an international environment or share

Employee perks, benefits

 • Training and development program (product trainings, e-learning, language courses, soft skills trainings,...)
 • Health program (contracted wellness providers, sport centers, salary reimbursement in case of illness)
 • Family care program (subsidy for newborns, maternity leave)
 • Retention program (work anniversary, life anniversary, additional pension plan, employee loans)
 • Extra days off (bridge days, sick days)
 • Socializing programs (team building

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an energy technology company.

Place of work
Bratislava
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2.400€ gross monthly salary (depending on skills and professional experience)+ bonuses
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.