O nás

PRO Business Solutions

Spájame profesionálov z rôznych oblastí. Naše riešenia sú efektívne, komplexné a individuálne nastavené podľa vašich potrieb.

Ponúkame spoluprácu pri personálnom poradenstve a službách, medzi našich klientov patria veľké nadnárodné spoločnosti, ale aj menšie lokálne firmy.

Vieme zastrešiť personálne služby od výberu zamestnancov najmä formou Executive Search, Headhuntingu a Recruitmentu, cez rozvojové programy formou Development Center a Koučingu až po zisťovanie informácií o názoroch, postojoch, či motivácii zamestnancov formou prieskumov. 

Naše referencie
PRO Business Solutions
PRO Business Solutions
PRO Business Solutions
PRO Business Solutions
PRO Business Solutions

Naše hodnoty

Partnerstvo

S klientmi a kandidátmi si budujeme vzťahy založené na vzájomnom dlhodobom partnerstve, dôvere a obojstrannej výhodnosti.

Spoľahlivosť

Naša komunikácia je otvorená, naše riešenia sú reálne a snažíme sa urobiť vždy maximum pre to, aby sme naplnili očakávania našich klientov.

Prosperita

V maximálnej miere pomáhame klientom napĺňať ich firemné ciele z hľadiska udržiavania a rozvoja v oblasti ľudských zdrojov.

Jedinečnosť

Pri svojej práci máme na zreteli predovšetkým ČLOVEKA – jednotlivca, či už ho stretávame ako firemného klienta alebo kandidáta.

Profesionalita

Sme profesionálnym, spoľahlivým a flexibilným partnerom pre personálne poradenstvo a služby v oblasti personalistiky.

Efektivita

Klientov vždy pozorne počúvame a snažíme sa hľadať efektívne, komplexné a cenovo prijateľné riešenia.

PRO Business Solutions je partnerom