O nás

Náš tím

Náš tím sa teší na každého nového kandidáta a kandidátku, ktorému sprostredkujeme zamestnanie snov.

Mgr. Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková
Executive Manager & Key Account Manager – HR Consultant

Vyštudovala som sociológiu na UK v Bratislave a počas svojej profesnej dráhy som sa venovala činnostiam súvisiacim s prácou s ľuďmi. Pracovala som vo viacerých prieskumných agentúrach, v 2muse na pozícii Account Managera, v NMS Market Research SR som viedla slovenskú pobočku na pozícii Country Managera a v TNS Slovakia som sa venovala klientom na pozícii New Business Development Directora. Pôsobila som krátko aj v personálnej agentúre Business Development.

Mám v kompetencii kontakt s klientmi, aktívne vyhľadávanie kandidátov, ako aj participáciu na prieskumných projektoch.

Mgr. Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková
Key Account Manager – HR Consultant

Vyštudovala som sociológiu na Trnavskej Univerzite. Mám dlhoročné skúsenosti v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky, a to prostredníctvom kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód. Pôsobila som na oddelení mediálneho výskumu STV, v prieskumných agentúrach TNS (pracovné pozície Project Manager a Sector Leader) a NMS Market Research SR (Account Manager).

Participujem na realizácii a vyhodnocovaní prieskumov, aktívne vyhľadávam kandidátov a vediem výberové konania.

Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil
Key Account Manager – HR Consultant

Študoval som na Univerzite Komenského v Bratislave učiteľstvo, kombináciu histórie a nemeckého jazyka. Nadväzujem na profesijnú cestu v rôznych zahraničných firmách. Moje skúsenosti zahŕňajú medziiným personálny leasing a obsadzovanie miest z internej pozície pre oblasť gastronómie, hotelierstva a IT. Z týchto pozícií teraz zhodnocujem bohaté skúsenosti a prinášam iný pohľad na obsadzovanie pozícií.

Mám v kompetencii kontakt s klientmi, aktívne vyhľadávanie kandidátov a vediem výberové konania.

Tomáš Harvaník
Tomáš Harvaník
HR asistent

Som študentom 8-ročného gymnázia, mojou prioritou je informatika a informačné technológie všeobecne, zaujímam sa tiež o problematiku sebarozvoja.

V agentúre vykonávam administratívnu podporu pre Databázu kontaktov a ostatných členov tímu.

Mgr. Veronika Horníková, PhD.
Mgr. Veronika Horníková, PhD.
externá spolupracovníčka - HR testovanie

Som absolventkou štúdia psychológie na Trnavskej Univerzite, PhD. som získala na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave v r. 2012. Mám bohaté skúsenosti v manažmente výskumných projektov v kvalitatívnom prieskume aj kvantitatívnych analýzach. Prednášala som tiež na UK, o. i. aj psychodiagnostiku.

Mám niekoľkoročné skúsenosti v HR oblasti, pri assessmente a developmente zamestnancov, ako aj výbere kandidátov.

 

Ing. Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska
externá spolupracovníčka - External HR & recruiting consultant

Študovala som ekonómiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoje profesionálne skúsenosti som získala najmä počas svojho pätnásťročného pôsobenia v nadnárodnej energetickej spoločnosti Dalkia, kde som začínala ako asistentka obchodného riaditeľa. Postupne som sa vypracovala na špecialistku na internú a externú komunikáciu a neskôr na riaditeľku oddelenia komunikácie. Posledných šesť rokov v Dalkii som pôsobila na pozícii riaditeľky komunikácie a ľudských zdrojov. Vďaka postupnému profesionálnemu rastu som získala komplexný pohľad na fungovanie firmy v rozličných fázach jej vývoja. Od roku 2016 pôsobím ako externý HR konzultant.

Mám v kompetencii kontakt s klientmi, aktívne vyhľadávanie kandidátov a poradenstvo v strategických oblastiach HR.

Mgr. Martin Miler
Mgr. Martin Miler
externý spolupracovník - Psychologická podpora v stave krízy

V oblasti práce s ľuďmi sa pohybujem od skončenia štúdia psychológie na Fakulte humanistiky TU v Trnave v roku 1998.
Za 18 rokov práce mám za sebou viac ako 10 000 hodín psychoterapeutickej praxe, minimálne 1 000 hodín lektorskej/ facilitátorskej praxe, okolo 500 hodín supervízorskej praxe, cca 300 hodín odborného prednášania, 100 hodín koučovania.
Necelých 5 rokov  som bol členom Rady a Prezídia Slovenskej komory psychológov z toho necelé 4 roky som bol jej prezidentom.