Mzdová kalkulačka 2024

Zaujíma vás, aký je váš priemerný čistý mesačný príjem a koľko mesačne odvádzate poisťovniam? Pomocou našej prehľadnej mzdovej kalkulačky to zistíte.

Aký je rozdiel medzi hrubou (brutto) a čistou (netto) mzdou?

V pracovných inzerátoch a pracovných zmluvách je vždy uvedená hrubá mzda, avšak čiatka, ktorú skutočne obdržíte na svoj účet, je vaša čistá mzda.

Hrubá mzda zahŕňa dane z príjmu a všetky povinné odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ odpočíta dane a odvody z vašej hrubej mzdy a tieto čiastky odovzdá príslušným inštitúciám, ako sú Daňový úrad, zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa.

Čistá mzda, ktorú vám zamestnávateľ následne vyplatí na účet, je výsledkom odpočítania týchto položiek. Práve na orientačný výpočet čistej mzdy slúži naša mzdová kalkulačka.

Výšku čistej mzdy však ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako napríklad uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, daňový bonus podľa počtu detí a ich veku, alebo naopak zrážky, ako sú stravné, exekučné zrážky a doplnkové dôchodkové sporenie.

Ako sa vypočíta čistá mzda?

V mzdovej kalkulačke si môžete jednoducho vypočítať orientačnú výšku čistej mzdy. Pre výpočet čistej mzdy je potrebné zadať výšku vašej hrubej mzdy, či si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane, počet a vek detí. Kalkulačka vám následne vypočíta orientačnú výšku vašej čistej mzdy. Konečnú výšku čistej mzdy môžu ovplyvňovať bonusy a zrážky, ktoré detailne rozoberáme nižšie.

Čo je nezdaniteľná časť základu dane a aká je jej výška?

Ak máte viacero zamestnávateľov, u jedného si môžete požiadať o uplatnenie nezdaniteľnej časti, ktorá je v roku 2024 vo výške 470,54€. Jednoducho povedané, každý pracujúci občan Slovenska má právo zarobiť určitú čiastku, ktorá je oslobodená od dane. Túto čiastku zamestnávateľ vždy odpočíta od vašej hrubej mzdy a neodvádza z nej daň.  Ak pracujete alebo budete pracovať iba u jedného zamestnávateľa, v kalkulačke si zadajte, že si nezdaniteľnú časť uplatňovať budete.

Aká je výška odvodov na poistenie v roku 2024?

Zamestnávateľ musí odviesť z vašej hrubej mzdy každý mesiac poistenie vo výške 13,4%, konkrétne si platíte tieto poistenia:

Verejné zdravotné poistenie: 4 % z hrubej mzdy
Nemocenské poistenie:1,4 % z hrubej mzdy
Dôchodkové poistenie starobné:4 % z hrubej mzdy
Dôchodkové poistenie invalidné:4 % z hrubej mzdy

V akej výške je daňový bonus na deti v roku 2024?

Prilepšíte si, ak máte dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (najdlhšie ale do dovŕšenia 25 rokov) a žije s vami v jednej domácnosti. V roku 2024 je daňový bonus na deti určený takto:

Dieťa vo veku do 18 rokov:140 €
Dieťa vo veku nad 18 rokov: 50 €