Späť na zoznam
Business Controller

Business Controller

For our client - an international production company, we are looking for an experienced business controller with excellent financial controlling skills and a good understanding of accounting. A successful candidate should have experience in business controlling in an international production environment and the ability to translate financial numbers into concrete action plans.

Job description responsibilities and duties

 • You are responsible for all weekly and monthly financial reports for local and Group Management.
 • You set up proper controlling tools to ensure an excellent monthly analysis (actuals vs budget) and challenge the management team.
 • You play a vital role in the budgeting and forecasting cycle.
 • You follow up on the products' profitability and the inventory's valuation.
 • You optimize working capital management by monitoring and challenging the local team on proactive follow-up of outstanding receivables, payables, and inventory control.
 • You ensure the implementation and follow-up of company policies and procedures, optimize internal control procedures, and ensure compliance with existing policies.
 • You work on ad hoc projects at the discretion of the Plant Manager and the Group CFO.
 • You are an active member of the Slovak Management team, taking part in the management decision-making process
 • You work closely with the Head of Accounting and act as back-up in case of absence.

Requirements for the employee

 • Master's or bachelor’s degree in Finance with relevant experience
 • Excellent controlling skills and a good understanding of accounting
 • Experience (at least 3 years) in business controlling in an international production environment
 • Ability to translate financial numbers into concrete action plans
 • Strong business acumen and ability to understand the reality behind the figures
 • Understanding of financial concepts, e.g., NWC
 • Knowledge of cash management optimization
 • Good verbal and written communication skills – must effectively communicate with the local management team and HQ abroad
 • fluent English (writing and speaking)
 • Advanced Excel knowledge (e.g., Pivot tables) and ERP experience
 • A strong personality who can drive change and who takes ownership
 • Pragmatic and to-the-point
 • Straightforward and transparent communicator with all levels of the company
 • Hands-on
 • Business-oriented: able to see the “global picture” and prepared to dig into the details
 • Process-oriented and able to link operational processes to the financials and vice versa
 • Able to make decisions and take ownership

Employee perks, benefits

 • space for professional grow
 • work in an international dynamic environment
 • competitive salary
 • company car
 • the possibility of the housing allowance in the case of candidates from other regions of Slovakia
 • the possibility of 1 day of home-office per week

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international production company.

Place of work
Poprad region
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 3.500€ gross fix monthly (The final salary depends on the candidate's level of experience, qualifications and skill sets)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.