Späť na zoznam
Daňový advokát / advokátka

Daňový advokát / advokátka

Do tímu nášho klienta, ktorým je najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe a zároveň najúspešnejšia kancelária s komplexnými službami v Českej republike aj na Slovensku, hľadáme skúsených kandidátov na pozíciu Daňový advokát / advokátka.

Popis práce

 • daňové právo, poprípade daňové právo procesné s primárnym zameraním na priame dane:
- daňovo-právne štrukturovanie transakcií realizovaných klientmi kancelárie
- príprava daňovej stratégie podnikania v SR (v spolupráci s kolegami z kancelárie v ČR)
- daňové štrukturovanie premien obchodných korporácií vrátanie cezhraničných
- pred a post akvizičné reštrukturalizácie
- zastupovanie v daňovom riadení

 • poradenstvo privátnym klientom v rámci skupiny „PRIVATE CLIENTS“, ktorá v súčasnosti obsluhuje cca 250 klientov – rodinných firiem
 • rozvíjanie spolupráce so strategickými partnermi a poradenskými spoločnosťami, najmä s medzinárodnými právnymi a daňovými firmami v Európe; ale aj s lokálnymi i zahraničnými investičnými aj komerčnými bankami, poskytovateľmi služieb pre privátnu klientelu, corporate finance a ďalších profesionálnych služieb

Predpoklady úspešného kandidáta

 • dokončené štúdium právnickej fakulty v SR a zápis do zoznamu advokátov SR
 • anglický jazyk slovom aj písmom vrátanie právnej terminológie
 • odborné skúsenosti v oblasti daní a daňového práva
 • záujem o právo v danej oblasti a predchádzajúce skúsenosti z advokátskej kancelárie
 • analytické myslenie, dôslednosť a samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce

Ponúkané benefity

 • budete pracovať pre tých najväčších a najprestížnejších lokálnych i medzinárodných klientov
 • môžete sa zameriavať výhradne na oblasť, ktorá vás baví a zaujíma a spolupracovať s expertmi vo všetkých oboroch práva
 • budete samostatne riadiť jednotlivé projekty vo všetkých ich fázach a zapájať sa do manažérskeho riadenia mladších kolegov
 • priateľská atmosféra, výborný kolektív a kamarátske prostredie, kde si všetci tykajú a radi sa spolu stretnú aj po práci
 • výnimočná možnosť ďalšieho profesijného rastu, možnosť neustále sa posúvať a rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti
 • nadpriemerné ohodnotenie, ktoré bude ďalej pravidelne rásť
 • stravné lístky/príspevok na stravovanie
 • dovolenka 5 týždňov
 • vzdelávacie kurzy, školenia
 • občerstvenie na pracovisku
 • príspevok na šport/kultúru/voľný čas
 • zdravotné voľno
 • možnosť home office
 • Firemné akcie

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je najväčšia nezávislá právnická firma v strednej Európe

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
SZČO
Termín nástupu
dohodou
Mzda
od 4.000€ brutto fix mesačne (v závislosti od skúsenosti a počtu rokov praxe) + odmeny
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.