Späť na zoznam
Development Engineer

Development Engineer

Pre nášho klienta hľadáme odborne zdatného kandidáta na pozíciu Development Engineer.

Popis práce

  •  vývoj a návrh komponentov a termodynamických funkcií plynových a elektrokotlov s  dôrazom na kvalitu,
  •  podieľanie sa na vývojových projektoch a podpora výmeny informácií so zúčastnenými, spolupracujúcimi oddeleniami a vedením,
  •  vytvárať a sledovať plánovanie overovania a validácie parametrov a charakteristík produktov,
  •  pripravovať dokumentáciu výrobkov, komponentov a ich funkčných požiadaviek v súlade so štandardmi, predpismi a normami,
  •  parametrizácia a testovanie vyvinutých systémov, funkcií a komponentov, ako aj vytvorenie potrebného testovacieho prostredia je   súčasťou vašej práce.

Predpoklady úspešného kandidáta

• vysokoškolské vzdelanie so zameraním na strojárstvo, elektroniku, mechatroniku alebo porovnateľné štúdium.
• odborné skúsenosti s používaním metód a noriem v procese vývoja výrobkov, testovacích metód, ako aj v oblasti vzduchotechniky a termodynamiky.
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni slovom aj písmom.
• odborná spôsobilosť , osvedčenia § 21, § 22 sú vašou výhodou.
• ochota cestovať a tráviť určitý čas u dodávateľov alebo u kolegov v iných vývojových centrách.
• tímový duch, organizačné schopnosti a zodpovedný prístup k práci.

Ponúkané benefity

- okrem mzdy 2x ročne vyplácané bonusy vo výške mesačného platu pri dosiahnutých cieľoch,
- práca sa dá z časti vykonávať formou Home Office,
- finančný príspevok 500eur na kotol vlastnej značky,
- príspevky zo sociálneho fondu, napríklad pri jubileách, odchode do dôchodku,
- spoločenské akcie, teambuildingy,
- dovolenka navyše 5 dní. - Zľavy do 50% u partnerských predajní v regióne,
- príspevok na III. pilier DDS.

Pre koho budete pracovať?

Naším klientom je nadnárodná konštrukčná spoločnosť pôsobiaca v oblasti tepelnej techniky.

Lokalita
Skalica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Mzda
od 1.600€ + polročné bonusy vo výške mesačného platu (pri splnení cieľov)
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.