Späť na zoznam
Finance Manager

Finance Manager

Currently we are looking for a motivated and experienced candidate for the Finance Manager position.

Job description responsibilities and duties

 • Responsible for entire Procure-to-Pay process and departmental functions such as Vendor master maintenance, Invoice Processing, Payment processing, Travel and Entertainment Expenses, handling vendor and staff queries, AP related management reporting, corresponding internal controls and smooth sub ledger close
 • Ensure all payments are integrated into Accounts Payable and processed through the system having adhered to the ‘Purchase to Pay’ process
 • Be the key contact person to both the Treasury and Purchasing Department.
 • Assuring root cause analysis (RCAs) of errors and non-compliant invoices (NCIs) have been performed and corrective actions have been implemented.
 • Responsible for the overall performance of the team, monitoring their performance, providing timely feedback & assisting them to improve on their identified training needs
 • Develop and publish key performance Indicators (KPIs) to stakeholders and executive management
 • Reviewing and analyzing current procedures in order to recommend and implement changes to standardize activities
 • Identify clear objectives for the team, providing coaching, career development and feedback to team members, providing performance evaluation and reward
 • Participate and Lead in cross functional process and system improvement initiatives
 • Lead the maintenance of a strong Controls environment

Requirements for the employee

 • At least bachelor’s degree with specialization in accounting or economy
 • 5 years of experience in Procure-to-Pay stream
 • Leadership experience
 • Knowledge of MS office (Excel and Word)
 • Fluent English is a must
 • Knowledge of SAP, Business Intelligence would be beneficiary
 • Good communication skills, with the ability to collaborate with a variety of stakeholders, to work effectively with all levels of the organization, individually, in groups and across cultures

Employee perks, benefits

 • Working in a global company with opportunities to grow and develop your experience
 • An exciting and challenging job in an informal work environment
 • Flexible working hours
 • Competitive social benefits package

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a worldwide leader in the design, manufacture and sale of engineered hydraulic, electric and electronic systems.

Place of work
Považská Bystrica
Contract type
Full-time
Start date
upon agreement
Wage (gross)
from 2.400€ to 3.000€ gross monthly salary, the final salary depends on qualifications and experience
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.