Späť na zoznam
Finance Manager for Tax & Accounting

Finance Manager for Tax & Accounting

Pre nášho klienta hľadáme vhodného kandidáta so skúsenosťami na pozícii Finančný manažér vo výrobnej spoločnosti.

Popis práce

 • riadenie, kontrolovanie a metodická podpora procesov správy a kontroly zdaňovania v rámci skupiny,
 • organizovanie a koordinácia činností pracovného tímu zodpovedajúceho za výpočty, odvody a dokumentáciu daní na skupinovej a závodovej úrovni,
 • spolupráca na výkone ostatných ekonomických agend a príprave ekonomických informácii v zmysle legislatívy a interných noriem zaisťuje realizáciu mesačnej a ročnej uzávierky,
 • spravuje finančné operácie v oblasti daní a účtovníctva,
 • pripravuje riadne a včas mesačné finančné správy vypracúva pravidelný reporting v prípade nezhody dozerá na dohľadanie a vyriešenie nezrovnalostí,
 • ovláda a dodržiava legislatívne požiadavky týkajúce sa zverenej oblasti (dane a účtovníctvo),
 • komplexné znalosti a monitorovanie legislatívy v oblasti povolaní a práva a štandardov na ochranu súkromia,
 • organizuje audit, zúčastňuje sa auditu a pripravuje podklady pre audit,
 • organizuje a pripravuje údaje pre účtovnú časť výročnej správy,
 • vykonáva všetky ďalšie činnosti podľa pokynov zamestnávateľa.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • Vysokoškolské vzdelanie (Bc. alebo Ing.)
  v ekonomickom odbore
 • 3 roky praxe v uvedenom odbore
 • Analytické myslenie, schopnosť riešiť problémy
 • Dobré komunikačné a riadiace schopnosti
 • Dobrá znalosť účtovnej aj daňovej oblasti a príslušných zákonov
 • Skúsenosť s reportingom a robením uzávierky
 • Dobré ovládanie MS Office (Excel, Access, Word etc.).
 • Skúsenosť s prácou s databázou a informačným systémom
 • Pokročilá úroveň ovládania anglického jazyka

Ponúkané benefity

– medzinárodné pracovné prostredie,
– dynamický a profesionálny tím,
– možnosť odborného rastu,
– teambuildingové aktivity a iné firemné podujatia,
– motivujúci plat

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je výrobno obchodná spoločnosť

Lokalita
Banská Bystrica
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP alebo dohodou
Mzda
od 1.500€ brutto v závislosti od pracovných skúseností
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Iveta Šottníková
Mgr. Iveta Šottníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.