Späť na zoznam
Financial Controller - senior

Financial Controller - senior

Currently we are looking for a motivated and experienced candidate for the Financial Controller position, who will lead and supervise a small team of accountants and one financial controller junior.

Job description responsibilities and duties

 • leading and supervising a small team of accountants and one financial controller junior,
 • closing and reporting operational results for new business together with finance controller and accounting team members (check of accrued income/cost, COGS, margin),
 • providing financial analysis and reports for various stakeholders in the organization,
 • creating different follow-up and statistics,
 • be in lead in the second phase of the transition project (transfer of new business in the company's main ERP, setup of new and the most efficient work processes as possible in new business),
 • be in lead in different kinds of projects related to automation and robotization in the finance area,
 • participation in the yearly closing and support with yearly financial statements (IFRS, SK GAAP),
 • participation in the company forecast/budget process together with a finance manager,
 • initiate development of the company PBI reporting tool together with global process developer.

Requirements for the employee

 • at latest 3-5 years in the position of Finance Controller, Accounting leader, Audit supervisor/leade,
 • English -upper intermediate (B2),
 • university degree in Economics or corresponding knowledge,
 • good financial knowledge,
 • understanding of country-specific financial legislations,
 • deep knowledge of controlling and reporting,
 • knowledge of business information tools Excel, PBI,
 • strong teamwork and leadership ability,
 • ability to prioritize and perform multiple tasks on an operational level with attention also to details,
 • great ability to review and analyze financial documents and data,
 • ability to ensure conformity with routines and compliance with legal requirements,
 • ability to work in a structured and organized way.

Employee perks, benefits

 • 13.th salary,
 • the possibility of a partial home office,
 • international work environment,
 • opportunities to grow and develop yourself,
 • work in a flexible and friendly environment.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is a globally operating group in the packaging and distribution sector.

Place of work
Bratislava Region
Contract type
Full-time
Start date
ASAP or upon agreement
Wage (gross)
from 3.000€ gross monthly salary, the final salary depends on qualifications and experience
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, rada sa vám budem venovať
Mária Harvaníková
Mgr. Mária Harvaníková

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.