Späť na zoznam
Finančný účtovník/čka

Finančný účtovník/čka

Máš dobré odborné znalosti v oblasti podvojného účtovníctva a v oblasti DPH v slovenských legislatívnych podmienkach? Máme pre Teba zaujímavú pracovnú ponuku v okrese Dunajská Streda.

Popis práce

 • vedenie podvojného účtovníctva,
 • pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, príprava daňových priznaní PO, daň z mot. voz., DPH
 • účtovanie rôznych typov položiek (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúry, pokladničné doklady, nedokončená výroby a pod.),
 • vyúčtovanie pracovných ciest, vedenie pokladne,
 • posudzovanie správnosti účtovných dokladov z daňového a účtovného hľadiska,
 • zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek a kontrola hlavnej knihy,
 • vypracovávanie pravidelných štvrťročných a ročných uzávierok,
 • príprava podkladov pre Štatistický úrad resp. bankové subjekty,
 • spracovávanie výkazov pre potreby orgánov štátnej správy,
 • pripravovanie reportov pre vedenie spoločnosti,
 • plnenie iných úloh uložených finančným manažérom a stanovami subjektu.

Predpoklady úspešného kandidáta

 • detailné znalosti problematiky podvojného účtovníctva, oblasti DPH a daňovej legislatívy.

Ponúkané benefity

 • poskytnuté zázemie v stabilnej spoločnosti,
 • umožňené dlhodobé uplatnenie a rast,
 • poskytnutie priestoru na interné kariérne rotácie,
 • nižšia náročnosť na mentálny stres,
 • vysoký etický štandard manažmentu aj zamestnancov.

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je finančné oddelenie slovenskej spoločnosti.

Lokalita
okres Dunajská Streda
Pracovný pomer
Plný úväzok
Termín nástupu
ASAP / dohodou
Mzda
od 1.200- 1.700€ brutto a finálna výška je v závislosti od skúsenosti
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Peter Vyslúžil
Peter Vyslúžil

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.