Späť na zoznam
HR manažér

HR manažér

Pre nášho klienta hľadáme šikovného a odborne zdatného kandidáta na polovičný úväzok na pozíciu HR manažér. Úspešný kandidát by mal mať hands-on prístup k zvereným úlohám. Veľkou výhodou je jeho predchádzajúce pôsobenie v oblasti health care.

Popis práce

HR plánovanie

- Organizačná štruktúra
- Náplne práce
- Job design
- Optimalizácia a zjednotenie popisov pracovných pozícií
- Optimalizácia HR procesov
- Odmeňovacia politika, analýza a nastavenie systému odmeňovania

Nábor a selekcia

- Nábor zamestnancov na pozície medicínska koordinátorka, zdravotná sestra, technicko-administratívni pracovníci, spolupráca s CEO pri nábore lekárov
- Vedenie výberových konaní
- Onboarding nových zamestnancov
- Vzdelávanie
- Spokojnosť zamestnancov

HR analýzy

- Trh práce
- Úspešnosť náborových procesov
- Spokojnosť zamestnancov

Pracovná doba

- 0,5 úväzok, spolu 20 hodín týždenne (Pondelok Utorok, Štvrtok 7.30 -12.00, streda 10.00-14.00 + Výberové konania podľa potreby)

Predpoklady úspešného kandidáta

 • VŠ psychologického, ekonomického alebo príbuzného humanitného smeru
 • Skúsenosti s HR manažmentom budov aspoň 3 roky
 • Skúsenosti v oblasti health care výhodou
 • znalosť aktuálneho zákonníka práce
 • Anglický jazyk aspoň B2
 • Ruský jazyk, Ukrajinský jazyk výhodou
 • Znalosť práce s balíkmi Microsoft office, Onedrive, Outlook na pokročilej úrovni, skúsenosti s cloudovými službami
 • Osobnostné predpoklady: inšpiratívna osobnosť, vysoké komunikačné schopnosti ústne aj písomné, analytické myslenie
 • Schopnosť samostatne plánovať a dodržiavať termíny,
 • Hands-on prístup k zadaným úlohám,
 • Proaktívny prístup k vzniknutým situáciám a iniciatívnosť.

Ponúkané benefity

 • atraktívne platové ohodnotenie s možnosťou ďalšieho platového rastu v horizonte prvého roku
 • osobné finančné bonusy a podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti
 • zmluva na dobu neurčitú
 • parkovanie v centre mesta 24/7
 • príjemné pracovné prostredie po kompletnej rekonštrukcii priestorov vo veľkej poliklinike.
 • služobný telefón
 • notebook
 • zamestnanecké karty pre zamestnanca a blízke osoby s bezplatným prístupom k nadštandardným službám polikliniky a zľavami v zdravotníckych prevádzkach  zamestnávateľa

Pre koho budete pracovať?

Našim klientom je moderná súkromná poliklinika.

Lokalita
Bratislava
Pracovný pomer
Polovičný úväzok,SZČO
Termín nástupu
dohodou
Mzda
1.400€ brutto fix mesačne (po skúšobnej dobe možné výrazné navýšenie) + osobné bonusy: po zaškolení až do výšky 50% z mesačnej mzdy podľa dosahovaných výsledkov) + bonusy za HV
Mám záujem o pozíciu
Pošlite mi životopis, pomôžem vám nájsť prácu
Silvia Stránska
Ing. Silvia Stránska

Mám záujem o pozíciu

Pošlite životopis

Spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. udeľujem Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom znení:
„Týmto vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním, evidenciou a archiváciou svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na sprostredkovanie zamestnania, a to predovšetkým mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska, titulu, dosiahnutého vzdelania, kontaktných údajov (číslo telefónu, príp. faxu a e-mailovej adresy), jazykových a počítačových znalostí, prípadne iných údajov uvedených v tomto formulári a priložených dokumentoch v zmysle nariadenia č. 2016/679 GDPR (ďalej len „osobné údaje“). Zároveň týmto potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti PRO Business Solutions, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 rokov odo dňa zaradenia mojich osobných údajov do personálnej databázy alebo pokiaľ sa nerozhodnem svoj súhlas odvolať.“
Za akým účelom budú Vaše osobné údaje spracované?
Hlavným účelom spracovania, správy a archivácie Vašich osobných údajov je ich evidencia pre sprostredkovávanie (aj opakované) vhodnej pracovnej pozície u budúcich potenciálnych zamestnávateľov.
Akým spôsobom môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného mailu info@probs.sk
Komu budú poskytnuté Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté výlučne potenciálnym zamestnávateľom v rámci plnenia vyššie uvedeného účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia môžu byť zároveň z dôvodu splnenia právnej povinnosti poskytnuté aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle ust. § 28 písm. b) bod 1. zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ako dotknutá osoba potvrdzujete a dávate súhlas na cezhraničné poskytnutie a sprístupnenie Vašich údajov aj do tretích krajín, ktoré nemusia zaručovať primeranú ochranu Vašich osobných údajov.

Stránka je chránená pomocou Google reCaptcha. Ochrana osobných údajovpodmienky služby.